Загальноєвропейські рекомендації щодо мовної освіти оцінюють за такими кретеріями:

 • вивчення;

 • викладання;

 • оцінка (Common European Framework of Reference – CEFR) – за міжнародною системою рівнів володіння іноземною мовою, яка використовується в Європі.

Відповідна директива була вироблена Радою Європи, як основна частина проекту «Language Learning for European Citizenship» між 1989 і 1996 роками.

Головна мета системи CEFR – надати метод оцінки і навчання, який можна застосовувати для всіх європейських мов. Ця система стала такою популярною, що у листопаді 2001 року резолюція Ради ЄС рекомендувала використання CEFR для створення національних систем оцінки мовної компетенції.

В системі CEFR знання і вміння учнів поділяються на три категорії A, B і C, які далі поділяються на шість рівнів:

 • A – Елементарне володіння

 • A1 – Рівень виживання

 • A2 – Предпороговий рівень

 • B – Самостійне володіння

 • B1 – Граничний рівень

 • B2 – Просунутий рівень

 • C – Вільне володіння

 • C1 – Рівень професійного володіння

 • C2 – Рівень досконалого володіння

Для кожного рівня описуються знання і вміння, які повинен мати учень в читанні, слуханні, усного та писемного мовлення.

Розглянемо ці рівні детальніше:

A1

Розумію і можу вжити в мові знайомі вислови і вирази, які необхідні для виконання конкретних завдань. Можу представитися / представити інших, задавати / відповідати на питання про місце проживання, знайомих, майно. Можу брати участь в нескладній розмові, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий надати допомогу.

• Співвідношення словникового запасу до вищого рівня А2 – 50%
• Співвідношення словникового запасу до рівня C2 – 12%

A2

Розумію окремі пропозиції і вислови, які зустрічаються часто та пов’язані з основними сферами життя (наприклад: основні відомості про себе і членів своєї сім’ї, покупки, влаштування на роботу і т. п.). Можу виконати завдання, пов’язані з простим обміном інформації на знайомі чи побутові теми. За допомогою простих речень можу розповісти про себе, своїх рідних і близьких, описати основні аспекти повсякденного життя.

• Співвідношення словникового запасу до вищого рівня B1 – 50%
• Співвідношення словникового запасу до рівня C2 – 24%

B1

Розумію основні ідеї чітких повідомлень, зроблених на літературній мові на різні теми, що виникають на роботі, навчанні та дозвіллі та т. д. Вмію спілкуватися в більшості ситуацій, які можуть виникнути під час перебування в країні мови, що вивчаю. Можу скласти чіткий допис на відомі або особливо цікаві для мене теми. Можу описати враження, події, надії, прагнення, викласти і обґрунтувати свою думку та плани на майбутнє.

• Співвідношення словникового запасу до вищого рівня B2 – 67%
• Співвідношення словникового запасу до рівня C2 – 48%

B2

Розумію загальний зміст складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі вузькоспеціальні тексти. Кажу досить швидко і спонтанно, щоб постійно спілкуватися з носіями мови без особливих труднощів для будь-якої зі сторін. Я вмію робити чіткі, детальні повідомлення на різні теми і викласти свій погляд на основну проблему, показати перевагу і недоліки різних думок.

• Співвідношення словникового запасу до вищого рівня С1 – 81%
• Співвідношення словникового запасу до рівня C2 – 72%

C1

Розумію об’ємні та складні тексти на різну тематику, розпізнаю приховане значення. Кажу спонтанно в швидкому темпі, не відчуваючи труднощів з підбором слів і виразів. Гнучко і ефективно використовую мову для спілкування в науковій та професійній діяльності. Можу створити точне, детальне, добре побудоване повідомлення на складні теми, демонструючи володіння моделями організації тексту, засобами зв’язку та об’єднанням його елементів.

• Співвідношення словникового запасу до вищого рівня С2 – 89%
• Співвідношення словникового запасу до рівня C2 – 89%

C2

Розумію практично будь-яке усне або письмове повідомлення, можу скласти зв’язаний текст, опираючись на кілька усних та письмових джерел. Кажу спонтанно з високим темпом і високим ступенем точності, підкреслюючи відтінки значень навіть в найскладніших випадках.

• Співвідношення словникового запасу до рівня C2 – 100%