Project Description

ПОДВІЙНИЙ АККУЗАТИВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

VERBEN MIT DOPPELTEM AKKUSATIV

Подвійний аккузатив doppelte Akkusativ — це доповнення Ergänzung є рідкісним і більшість німців уникають його, якщо це можливо Möglichkeit.
  • Дієслова, які використовують подвійний знахідний додаток doppelte Akkusativ-Ergänzung, потребують, крім номінативного Nominativ, ще особу Person І річ Sache, щоб мати сенс Sinn.

Є тільки декілька дієслів, про які ми говорили у попередній темі: Дієслова зі знахідним відмінком / Verben mit Akkusativ де фактично мусить використовуватися подвійний знахідний додаток doppelte Akkusativ – Ergänzung.
Це слова: abfragen, angehen, lehren / unterrichten, nennen і kosten.

abfragen запитувати

+ doppelter Akkusativ подвійний аккузатив

BEISPIEL

Mein Vater fragt mich die Vokabeln ab.  Мій тато запитує мене словниковий запас.

mich і die Vokabeln є 2 доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Тому що, не існує жодного одержувача Empfänger, а отже, дієслово Verb вимагає вживання 2-ох знахідних відмінків Akkusativ.) Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

У народній мові Umgangssprache очевидна частина (в даному випадку – mich) часто опускається.​

angehen діяти; виступати (проти когось чи чогось)

+ doppelter Akkusativ подвійний аккузатив

BEISPIEL

Das geht dich einen Dreck an.  Це не твого розуму справа.

dich і einen Dreck є 2 доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Отже, жодного одержувача Empfänger, тому два рази акузатів Akkusativ.) Ви не можете пропустити жодного з них.

Тільки в сенсі: це (не) стосується тебе вживається angehen і два акузативи Akkusative.
У всіх інших значеннях – ні.

lehrenunterrichten показувати; доводити; вчити

+ doppelter Akkusativ подвійний аккузатив

BEISPIEL

Der Lehrer lehrt uns die deutsche Sprache.  Вчитель навчає нас німецької мови.

uns і die deutsche Sprache двоє є доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Отже, жодного одержувача Empfänger, тому два рази аккузатів Akkusativ) Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

У розмовній мові Umgangssprache очевидна частина, в даному випадку uns, часто опускається і персона Person часто ставиться у давальному відмінку Dativ.
Але строго за правилами німецької граматики, датів Dativ – це неправильно.

kosten вартість

+ doppelter Akkusativ подвійний аккузатив

BEISPIEL

Der Apfel kostet mich einen Euro. — Яблуко коштує мені євро.

mich і einen Euro є двома об’єктами Objekte у знахідному відмінку Akkusativ. Тут також не існує жодного одержувача Empfänger, а отже, дієслово Verb вимагає вживання двох знахідних відмінків Akkusativ. Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

Якщо оратор Sprecher – це людина Person, яка щось купує, то die Person часто також опускається. У деяких регіонах Regionen особа Person також знаходиться у давальному відмінку Dativ.
Строго за правилами німецької граматики, датів Dativ – це неправильно.

nennen іменувати, величати

+ doppelter Akkusativ подвійний аккузатив

BEISPIEL

Er nennt mich einen Idiot.  Він називає мене ідіотом.

mich і einen Idiot є двома доповненнями Ergänzungen у знахідному відмінку Akkusativ.

Це дієслово теж потребує персону Person і річ Sache, як аккузативний об’єкт Akkusativobjekt. Але тут не можна пропустити mich (тобто персону Person), оскільки вона ніколи не може бути очевидною!

Якщо оратор Sprecher — це людина Person, яка щось купує, то Person часто також опускається. У деяких регіонах Regionen особа Person також знаходиться у давальному відмінку Dativ.
Строго за правилами німецької граматики, датів Dativ – це неправильно.

У народі Umgangssprachlich тут часто використовується непряма мова indirekte Rede (= Konjunktiv 1):

Er sagt, dass ich ein Idiot sei.  Він каже, що я ідіот.