Project Description

НІМЕЦЬКИЙ ПРИЙМЕННИК

DIE PRÄPOSITION

“ПРЕПОЗІЦІОН (ПРЕПОЗІЦИОН)”

 • Наша традиція повторити з української мови:

 • Прийменник службова частина мови, що виражає відношення між предметами і вказує на об’єкт дії, напрям, місце, час, причину, мету: Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси…(Симоненко)

Прийменники Präpositionen в німецькій граматиці також називають: Verhältniswörter і Vorwörter, а в німецькій літературі можуть зустрітися назви: Fallfügteile і Lagewörter. Прийменник є частиною мови і утворює замкнутий граматичний клас geschlossene Klasse.
 • Прийменники Präpositionen є незмінною частиною мови і ніколи не стоять самостійно в реченні, вони вимагають іменника Substantiv або займенника Pronomen, як синтаксичного доповнення. Поряд з визначенням і іншими модифікаторами утворюють прийменникову фразу Präpositionalphrasen.

 • Прийменники Präpositionen можна розділити відповідно до необхідного відмінку Kasus або значення Bedeutung.

Важливо: Прийменник вказує на зв’язок Verhältnis між двома фактами. У більшості випадків це іменники Nomen або займенники Pronomen. Отже, як іменник з’єднується з іншим іменником або займенником? Ці відносини можуть бути локальними örtlich (lokal) та часовими zeitlich (temporal), щоб описати мотив Weise (modal), час Zeit і причину Grund (kausal).

ВИКОРИСТАННЯ НІМЕЦЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ

 • Для чого вивчати використання прийменників в німецькій мові?

 • Правильно і цікавіше формулювати речення з точки зору граматики.

 • Вміти правильно ставити запитання і правильно відповідати на них під час діалогу.

 • Правильно з’єднувати частини речення.

Як ми уже говорили, прийменники Präpositionen не можуть стояти в реченні самостійно, вони завжди відносяться до якогось слова. В основному це: іменник і займенник, але деколись це може бути і прислівник Adverb і в дуже рідкісних випадках — прикметник Adjektiv.
Інші частини речення
Sonstige Satzbestandteile
Прийменник
Präposition
Довідкове слово
Bezugswort
Частина мови
референтного слова
Wortart des Bezugswortes
Прийменникова група
Präpositionalgruppe
Die Familie kümmert sich um die Kinder. Іменник
Nomen
Die Familie kümmert sich um ihn. Займенник
Pronomen
Die Familie kümmert sich ab heute. Прислівник
Adverb
Die Familie hält ihn für klug. Прикметник
Adjektiv
Примітка: Наведений вище короткий огляд показує, що довідкове слово Bezugswort прийменника може бути сформоване чотирма різними частинами мови. Цей огляд, перш за все, повинен повністю показати суть. Також стає зрозуміло, що прийменники та його референтне слово (слово до якого відноситься, до якого прив’язано) разом називають групою прийменників Präpositionalgruppe.

ПОЗИЦІЯ НІМЕЦЬКОГО ПРИЙМЕННИКА:

 • Прийменник Präposition

 • Довідкове слово Bezugswort

 • Прийменникова група Präpositionalgruppe

У більшості випадків прийменник Präposition стоїть перед довідковим словом Bezugswort до якого відноситься. Але іноді його дозволено ставити за довідковим словом, і в деяких випадках він навіть повинен стояти за ним. Крім того, є прийменники, які слово Wort або вираз Wortgruppe закривають, тобто стоять в кінці речення.
Перед словом до якого відноситься
Vor dem Bezugswort
Ich sitze
auf 
einem Stuhl.
Ludwig kümmert sich
um 
ihn.
Er wartet
bis 
Sonntag.
Після слова до якого відноситься
Nach dem Bezugswort
Wir trennen den Müll der Umwelt
zuliebe.
Der Einfacheit
halber
treffen wir uns nach dem Unterricht.
Einem Bericht
zufolge
ist die Sängerin verstorben.
На початку чи у кінці слова до якого відноситься
Vor oder nach dem Bezugswort
Wir sind unseren Kunden
gegenüber
höflich.
Wir sind
gegenüber 
unseren Kunden höflich.
Sabine hat sich Marios Vorschlag
entgegen
für Blau entschieden.
Sabine hat sich
entgegen 
Marios Vorschlag für Blau entschieden.
Der Straße
entlang
standen viele Bäume.
Entlang 
Der Straße standen viele Bäume.
Навколо слова до якого відноситься
Um das Bezugswort herum
Ich tat es
um 
meines Vaters
willen.
Наведені вище приклади Beispiele показують можливі позиції прийменника в німецькій мові. Зазвичай прийменник вживається перед довідковим словом Bezugswort. Остання конструкція майже не вживається, – коли прийменники стоять навколо слова до якого відносяться. Але тут ми вирішили перерахувати всі конструкції для повноти ознайомлення з темою.

ФОРМИ НІМЕЦЬКОГО ПРИЙМЕННИКА

 • Прийменники завжди виявляють зв’язок між двома фактами. Ось чому їх називають співвідношеннями слів. Отже, в принципі, на запитання Frage ми дали відповідь, як компонент речення стосується відповідного довідкового слова.

Прийменник може зробити це чотирма способами:
з точки зору місця чи розташування Ort, часу Zeit, способу Art, причини Grund.
Для цього використовуються латинські терміни:
місцевий lokal, часовий temporal, модальний modal та каузальний kausal.
В результаті існують:

 • локальні lokale

 • часові temporale

 • модальні modale

 • каузальні kausale прийменники.

Давайте подивимося на них з деякими прикладами:

Інші частини речення
Sonstige Satzbestandteile
Прийменник
Präposition
Довідкове слово
Bezugswort
Частина мови
референтного слова

Wortart des Bezugswortes
Прийменникова група
Präpositionalgruppe
Magda geht in die Schule. lokal місцевий Ort
Rebekka kam vor einer Stunde. temporal часовий Zeit
Sie sprach mit Mühe. modal модальний Art/Weise
Theresa schwitzt wegen der Hitze. kausal каузальний Grund/Ziel
Для кожної групи прийменників створена додаткова тема, яку можна побачити в розділі німецька граматика.
Німецький числівник
Локальні (місцеві) прийменники