Project Description

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

ADJEKTIVENDUNGEN • ADJEKTIVDEKLINATION

У німців теж виникають з цим проблеми і навіть, якщо ви запитаєте німця: “Чому це слово закінчується так?”, то він не зможе вам відповісти, бо як кажуть: з молоком матері отримав. Це не дивно! Коли ми розмовляємо українською мовою, то напевно рідко хто з нас запитує себе, чи правильно я відмінюю слова?

Дуже часто викладачі стараються пояснити цю тему незрозумілими таблицями та словами і студенти повинні просто завчити всю інформацію напам’ять. Навіть підручники, як правило, не мають дуже хороших ідей. Деякі видавці навчальних підручників намагаються уникати таблиць взагалі і трактують відмінювання прикметників досить “випадково” в надії, що учні, які вивчають німецьку мову вивчать ці правила більш-менш несвідомо і вже на практиці. Якщо незрозуміло, то у якийсь момент вам дадуть ще декілька, зазвичай дуже заплутаних, таблиць. Але хто це може запам’ятати?

Добре, що в попередніх темах ми пояснили цю тему більш детальніше, але на практиці учні отримують тільки таблиці без пояснення. Подивіться на 3 такі таблиці-ключі де ” закінчення” знову “як нагадування” з попередніх тем:

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З ОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЕМ

ADJEKTIVENDUNGEN MIT BESTIMMTEM ARTIKEL

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
e e e en
Akkusativ
en e e en
Dativ
en en en en
Genitiv en en en en

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З НЕОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЕМ

ADJEKTIVENDUNGEN MIT DEM UNBESTIMMTEN ARTIKEL

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
er e es e
Akkusativ
en e es e
Dativ
en en en en
Genitiv en en en er

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З НУЛЬОВИМ АРТИКЛЕМ

ADJEKTIVENDUNGEN OHNE ARTIKEL

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
er e es e
Akkusativ
en e es e
Dativ
em er em en
Genitiv en er en er

ПРИНЦИПИ ВІДМІНЮВАННЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Ви вже знаєте, що в німецькій мові іменник завжди стоїть у певному відмінку (називний Nominativ, знахідний Akkusativ і т. д.). Відмінок Kasus може бути відображений у німецькій граматиці означеним артиклем bestimmten Artikel.

Отже, перший з двох принципів відмінювання закінчення прикметників:

  • Кінець відмінку є принципово ідентичний означеному артиклю без “d“.
    Гаразд, це було трохи надто абстрактно, ось приклад:

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
der die das / daes die
Akkusativ
den die daes die
Dativ
dem der daem den
Genitiv den der den der

Вони стоять завжди також у вказівних займенниках Demonstrativpronomen (dieser, dieses…)часто також в неозначених артиклях unbestimmten Artikel (ein, eine…) і іноді в присвійних займенниках Possessivpronomen (mein, dein, sein…). Вони також можуть вживатися як прикметник Adjektiv.

КОЛИ СИЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ СТАВЛЯТЬСЯ БІЛЯ КОМПАНЬЙОНА-АРТИКЛЯ, А КОЛИ ВОНИ БІЛЯ ПРИКМЕТНИКА?

На це запитання є відповідь в другому прикладі, який допоможе у вивченні даної теми:

  • В іменному прикметнику Adjektiv-Nomen (Nomen + Adjektiv) завжди є точне закінчення відмінку Kasusendung.

Цей присвійний займенник Possessivpronomen mein не завжди має відмінникове закінчення Kasusendung, наприклад в називному відмінку Nominativ з чоловічим іменником Nomen немає:

Відмінок Kasus Чоловічий рід Maskulin
Nominativ
mein тут немає закінчення Computer
Akkusativ
meinen Computer
Dativ
meinem Computer
Genitiv meines Computers

Просто запам’ятайте, якщо перед прикметником немає закінчення, то воно повинно стояти одразу після прикметника! Точно так, як показано в прикладі.

В такому випадку, такий прикметник має, так зване, сильне закінчення starke Adjektivendung, те закінчення відмінку Kasusendung, яке ми знаємо від означеного артикля bestimmten Artikel:

BEISPIEL

Mein neuer (der) Computer war sehr teuer. — Мій новий комп’ютер був дуже дорогим.

Meinприсвійний займенник Possessivpronomen.

neuer — прикметник Adjektiv.

derартикль Artikel іменника чоловічого роду.

(der) Computerіменник Nomen.

Як ви бачите, то ми просто підставляємо кінцівку артикля до прикметника і отримуємо граматично-правильне речення. Тому, вам непотрібно вчити багато нових таблиць, ви вже знаєте всі закінчення прикметників при відмінюванні з попередніх тем.

Субстантивовані німецькі прикметники
Приставки (префікси) до прикметників (ні, занадто …)