Project Description

РІЗНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

PARTIZIP ALS ADJEKTIV. UNTERSCHIEDLICHE PARTIZIPIEN

“ПАРТІЦІП (ПАРТІЦИП)”

  • Партіцип як прикметник Partizip als Adjektiv – якщо він стоїть перед іменником Nomen, він повинен бути відмінений так само, як і будь-який інший прикметник Adjektiv.
  • Партіцип Partizip – це дієприкметник. Форма, яка походить від дієслова Verb. Ми розрізняємо два види: дієприкметник теперішнього часу Partizip Präsens та дієприкметник минулого часу Partizip Perfekt.

  • Дієприкметник теперішнього часу Partizip Präsens виражає одночасні дії gleichzeitig Handlungen.

  • Завжди використовується як прикметник Adjektiv.
  • Дієприкметник минулого часу Partizip Perfekt зазвичай використовується для формування доконаного Perfekt, Плюсквамперфекту (передминулого) Plusquamperfekt  і пасивного Passiv станів.
  • І його також можна використовувати як прикметник Adjektiv.
BEISPIEL

Partizip Präsens: Das weinende Kind ist in der Küche.  Плачуча дитина на кухні.

Partizip Perfekt: Das gestohlene Auto ist hier.  Викрадений автомобіль є тут.

ДІЄПРИКМЕТНИК ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ, ЯК ПРИКМЕТНИК

PARTIZIP PRÄSENS → ADJEKTIV

  • Партіцип Презенс, як прикметник показує, що 2 речі відбуваються одночасно gleichzeitig.

BEISPIEL

Das Kind lacht und spielt im Garten.  Дитина сміється і грає в саду.

Das lachende Kind spielt im Garten. — Дитина, яка сміється, грає у саду.

lachende — в українській мові немає такого прикметника.
Можна сказати тільки так “Та, яка сміється”. До таких словосполучень належать: струмок, що тече; бочка, яка протікає та інші. Такі обороти в українській мові потрібно переводити художньо, в контексті обставин.

  • Якщо він стоїть перед іменником Nomen, то повинен бути відмінений так само, як і будь-який інший прикметник Adjektiv.

BEISPIEL 1

Die Hund steht vor der Tür und bellt.  Собака стоїть перед дверима і лає.

Der bellende Hund steht vor der Tür.  Гавкаюча собака стоїть перед дверима.

Der Hund steht bellend vor der Tür.  Собака стоїть гавкаючи перед дверима.

BEISPIEL 2

Die Frau schreit und rennt aus dem Haus.  Жінка кричить і вибігає з будинку.

Die schreiende Frau rennt aus dem Haus. — Кричуща жінка вибігає з будинку.

Die Frau rennt schreiend aus dem Haus. — Жінка вибігає кричачи з будинку.

ДІЄПРИКМЕТНИК МИНУЛОГО ЧАСУ, ЯК ПРИКМЕТНИК

PARTIZIP PERFEKT → ADJEKTIV

  • Партіцип Partizip, як прикметник Adjektiv вказує на стан Zustand або дві не одночасні дії Handlungen.

BEISPIEL 1

Ich verkaufe das Auto. Das Auto ist gebraucht.  Я продаю автомобіль. Машина вживана (б/у).

→ Тут Partizip Perfekt як дієслово Verb для формування пасивного стану Zustandspassiv.

Ich verkaufe das gebrauchte Auto. — Я продаю вживаний автомобіль.

→  Тут Partizip Perfekt вживаємо, як прикметник Adjektiv.

BEISPIEL 2

Die Frau ist gebildet und Professorin. — Жінка освічена і професор.

Die gebildete Frau ist Professorin.  Освічена жінка – професор.

→ Перш ніж стати професором, вона отримала освіту.

Ich kaufe das Haus. Es ist neu gebaut.  Я купую будинок. Він недавно побудований.

Ich kaufe das neu gebaute Haus. — Я купую недавно побудований будинок.

→ Перш ніж я купив будинок, він був недавно побудований.

Порада для запам’ятовування:

Partizip Präsens als Adjektiv: Щось відбувається одночасно gleichzeitig.

Der herunterfallende Apfel ist grün.  Падаюче вниз яблуко зелене.

Der Apfel fällt herunter. Der Apfel ist grün.  Яблуко падає вниз. Яблуко зелене.

Partizip Perfekt als Adjektiv: Щось відбувається неодночасно nicht gleichzeitig.

Der heruntergefallene Apfel ist grün. — Впале вниз яблуко лежить на землі.

Der Apfel ist heruntergefallen. Er ist grün.  Яблуко впало вниз. Воно лежить (тепер) на землі.

Дієприкметник минулого часу
Німецький прислівник