Project Description

ЗАПЕРЕЧНИЙ, ЗАПЕРЧУВАЛЬНИЙ АБО НЕГАТИВНИЙ ЗАЙМЕННИК

NEGATIVPRONOMEN

В німецькій мові цей займенник використовується для того, щоб висловити заперечення. Це логічно, так само як і в українській.
До негативних займенників відносяться:

BEISPIEL

Niemand singt. — Ніхто не співає.
Wir hören nichts.  Ми нічого не чуємо.

Заперечний займенник Negativpronomen kein заперечує тільки іменник Nomen і завжди ставиться перед іменником. Рід, число і відмінок займенника kein визначає іменник, до якого він відноситься.

ВІДМІНЮВАННЯ

У таблиці ми також можемо побачити, як відмінюється заперечний займенник niemand в однині.

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
kein / niemand keine kein keine
Родовий
Genitiv
keines / niemandes keiner keines keiner
Давальни
Dativ
keinem / niemandem keiner keinem keinen
Знахідни
Akkusativ
keinen / niemanden keine kein keine

Речення з займенниками niemand, nichts, keiner переводяться українською мовою з двома запереченнями:

BEISPIEL

Niemand ist hier. — Тут нікого немає.
Es ist nichts passiert.  Нічого не сталося.
Keiner kommt.  Ніхто не прийде.
Ich habe keine Zeit.  Я не маю часу.

Неозначений займенник
Взаємний німецький займенник