BESTIMMTE, UNBESTIMMTE, NULLARTIKEL

ВЖИВАННЯ АРТИКЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

ЯКИЙ АРТИКЛЬ ПОТРІБНО СТАВИТИ БІЛЯ РІЗНИХ РОДІВ ТА ВІДМІНКІВ?

НІМЕЦЬКІ АРТИКЛІ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА РОДИ Й ВЖИВАЮТЬСЯ ЗА ТАКИМ ПРИНЦИПОМ:

Означений, неозначений та нульовий артикль

КОЛИ МИ ВЖИВАЄМО ОЗНАЧЕНИЙ, А КОЛИ НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ?

Потрібно тільки один раз вивчити та одразу стане ясно. Перед іменником Substantiv завжди ставиться службове слово, яке називається → артикль Artikel, можна натиснути на виділений текст і згадати про що ми говорили раніше.

 • Отже, це службове слово вказує на:

 • рід Geschlecht
 • число Numerus
 • відмінок Kasus

Загнули три пальці. :) Як і українська, так і німецька мова має рід і відмінки.

НУЛЬОВИЙ АРТИКЛЬ

КОЛИ ПОТРІБНО ВЖИВАТИ АРТИКЛЬ, А КОЛИ НІ?

Артикль зазвичай пропускається коли вказують на національність, при власних назвах та іменах. Через те, що самі назви вказують, що мова йде про певні лиця.
BEISPIEL

Michael lernt. — Михайло навчається.
Zimmermann ist Deutscher. — Ціммерманн – німець.

Якщо перед власною назвою стоїть слово Herr пан, Frau пані.., то артикль також пропускається, наприклад:

Herr Zimmermann studiert. — Пан Ціммерманн навчається.

Без прізвища слово Herr вживається з артиклем за загальними правилами, наприклад:

Der Herr schreibt. — Пан пише.

 • Артикль пропускають перед іменниками, які є іменною частиною присудка Prädikat, якщо вони позначають соціальний статус, звання, професію (спеціальність) чи належність до якоїсь організації.

BEISPIEL

Er ist Lehrer.  Він вчитель. Ich bin Lehrerin.  Я вчителька.

В інших випадках ці слова також вживаються за загальними правилами, наприклад:

Der Lehrer schreibt.

BEISPIEL

Dieses Buch ist rot.  Ця книга червона.

 • Назви міст, більшості країн, континентів.

BEISPIEL
Unser Web-Designer kommt aus Indien— Наш веб-дизайнер родом з Індії.
 • З абстрактними поняттями (у деяких випадках).

BEISPIEL
Die Professorinnen kämpfen für Gleichberechtigung— Жінки-професори борються за рівність.
 • Також нульовий артикль ставитися у стійких словосполученнях та ідіоматичних виразах.

BEISPIEL
Die Reporterin holt tief Atem— Журналістка переводить дух.
 • Заголовки теж пишуться без артикля.

BEISPIEL
Ministertreffen verschoben. — Нараду міністрів відкладено.

Це правило працює й у рекламі! Часто на вивісках магазинів та рекламних бігбордах можна зустріти надписи без артикля.

 • Неозначений артикль не вживається перед назвами матеріалів та речовими іменниками, такі які не можна порахувати.

BEISPIEL
Перед словом Tinte чорнило, Zucker цукор і т.д.

Herr Müller trinkt in der Kantine nie Bier— Пан Мюллер ніколи не п’є пива у їдальні.

Ми не можемо порахувати таку речовину, як чорнило чи кількість цукринок в мішку. Ну, це можливо з точки зору філософії, але на практиці ніхто б не витрачав на це свій час. Тому, в таких випадках неозначений артикль не вживаємо.
 • В таких випадках вживаємо Означений артикль:

BEISPIEL

Was ist das?  Що це таке? Das ist Tinte.  Це чорнило.
Wie ist die Tinte?  Яке чорнило? Die Tinte ist schwarz.  Чорнило чорного кольору.

НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ EIN, EINE, EIN

DER UNBESTIMMTE ARTIKEL

 • Якщо при спілкуванні предмет або особа нам незнайомі, або вперше згадуються в розмові. Позначає собою раніше незгадуваний предмет чи особу серед однорідних предметів та осіб.

 • Коли зустріли подругу з якою “сто років” не говорили та вона не знає, що німецьку можна вчити на нашому сайті онлайн та безкоштовно і рідною українською мовою, тоді спочатку вживаємо неозначений артикль.

 • У називному відмінку Nominativ неозначений артикль в чоловічому і середньому роді має одну форму ein.

 • Неозначений артикль