Project Description

BESTIMMTE, UNBESTIMMTE, NULLARTIKEL

ВЖИВАННЯ АРТИКЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

ЯКИЙ АРТИКЛЬ ПОТРІБНО СТАВИТИ БІЛЯ РІЗНИХ РОДІВ ТА ВІДМІНКІВ?

НІМЕЦЬКІ АРТИКЛІ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА РОДИ Й ВЖИВАЮТЬСЯ ЗА ТАКИМ ПРИНЦИПОМ:

Означений, неозначений та нульовий артикль

КОЛИ МИ ВЖИВАЄМО ОЗНАЧЕНИЙ, А КОЛИ НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ?

Потрібно тільки один раз вивчити та одразу стане ясно. Перед іменником Substantiv завжди ставиться службове слово, яке називається → артикль Artikel, можна натиснути на виділений текст і згадати про що ми говорили раніше.

Якщо перед іменником немає артикля, то говорять, що залучено нульовий артикль der Nullartikel.
 • Отже, це службове слово вказує на:

 • рід Geschlecht
 • число Numerus
 • відмінок Kasus

Загнули три пальці. :) Як і українська, так і німецька мова має рід і відмінки.

Є випадки коли перед іменником є визначення, яке характеризує його ( “червоне яблуко, жовтий фрукт” – ці слова називаються – прикметниками Adjektiv), тоді артикль ставиться перед визначенням (при слабкому Schwache Adjektivdeklination і змішаному відмінюванні прикметників Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel).
Вживання того чи іншого артикля залежить від ролі іменника в реченні.

НУЛЬОВИЙ АРТИКЛЬ

КОЛИ ПОТРІБНО ВЖИВАТИ АРТИКЛЬ, А КОЛИ НІ?

Артикль зазвичай пропускається коли вказують на національність, при власних назвах та іменах. Через те, що самі назви вказують, що мова йде про певні лиця.
BEISPIEL

Michael lernt. — Михайло навчається.
Zimmermann ist Deutscher. — Ціммерманн – німець.

Якщо перед власною назвою стоїть слово Herr пан, Frau пані.., то артикль також пропускається, наприклад:

Herr Zimmermann studiert. — Пан Ціммерманн навчається.

Без прізвища слово Herr вживається з артиклем за загальними правилами, наприклад:

Der Herr schreibt. — Пан пише.

 • Артикль пропускають перед іменниками, які є іменною частиною присудка Prädikat, якщо вони позначають соціальний статус, звання, професію (спеціальність) чи належність до якоїсь організації.

BEISPIEL

Er ist Lehrer.  Він вчитель. Ich bin Lehrerin.  Я вчителька.

В інших випадках ці слова також вживаються за загальними правилами, наприклад:

Der Lehrer schreibt.

BEISPIEL

Dieses Buch ist rot.  Ця книга червона.

 • Назви міст, більшості країн, континентів.

BEISPIEL
Unser Web-Designer kommt aus Indien— Наш веб-дизайнер родом з Індії.
 • З абстрактними поняттями (у деяких випадках).

BEISPIEL
Die Professorinnen kämpfen für Gleichberechtigung— Жінки-професори борються за рівність.
 • Також нульовий артикль ставитися у стійких словосполученнях та ідіоматичних виразах.

BEISPIEL
Die Reporterin holt tief Atem— Журналістка переводить дух.
 • Заголовки теж пишуться без артикля.

BEISPIEL
Ministertreffen verschoben. — Нараду міністрів відкладено.

Це правило працює й у рекламі! Часто на вивісках магазинів та рекламних бігбордах можна зустріти надписи без артикля.

 • Неозначений артикль не вживається перед назвами матеріалів та речовими іменниками, такі які не можна порахувати.

BEISPIEL
Перед словом Tinte чорнило, Zucker цукор і т.д.

Herr Müller trinkt in der Kantine nie Bier— Пан Мюллер ніколи не п’є пива у їдальні.

Ми не можемо порахувати таку речовину, як чорнило чи кількість цукринок в мішку. Ну, це можливо з точки зору філософії, але на практиці ніхто б не витрачав на це свій час. Тому, в таких випадках неозначений артикль не вживаємо.
 • В таких випадках вживаємо Означений артикль:

BEISPIEL

Was ist das?  Що це таке? Das ist Tinte.  Це чорнило.
Wie ist die Tinte?  Яке чорнило? Die Tinte ist schwarz.  Чорнило чорного кольору.

НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ EIN, EINE, EIN

DER UNBESTIMMTE ARTIKEL

Вживається першим, але є окремі випадки, коли ми називаємо єдиний у своєму роді предмет чи особу, які ми розглянемо нижче.
 • Якщо при спілкуванні предмет або особа нам незнайомі, або вперше згадуються в розмові. Позначає собою раніше незгадуваний предмет чи особу серед однорідних предметів та осіб.

 • Коли зустріли подругу з якою “сто років” не говорили та вона не знає, що німецьку можна вчити на нашому сайті онлайн та безкоштовно і рідною українською мовою, тоді спочатку вживаємо неозначений артикль.

 • У називному відмінку Nominativ неозначений артикль в чоловічому і середньому роді має одну форму ein.

 • Неозначений артикль unbestimmte Artikel в множині не вживається: Schülerinnen, Kinder.

Не робіть паузи між артиклем і іменником.
 • Запитання Was ist das? Що це таке? показує, що людина, яка запитує не знає, який предмет знаходиться перед нею.

Для того, щоб відповісти граматично-правильно
потрібно вжити біля іменника неозначений артикль unbestimmte Artikel.

BEISPIEL
Das ist ein Buch. — Це книга. І приклад у множині: Das sind Bücher. — Це книги.

НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ UNBESTIMMTE ARTIKEL ВЖИВАЄТЬСЯ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

BEISPIEL

Ich habe einen Bruder.  У мене є брат.

Hier gibt es einen Tiergarten.  Тут є зоопарк.

 • Перед іменником, який стоїть у порівнянні, після wie:

BEISPIEL

Er schwimmt wie ein Fisch.  Він плаває, як риба.

 • В іменному присудку Prädikat:

BEISPIEL

Kyiv ist eine Großstadt.  Київ — велике місто.

 • Якщо іменник згадується вперше:

BEISPIEL

Ich kaufe ein Auto.  Я купляю машину.

ОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ DER, DIE, DAS

DER BESTIMMTE ARTIKEL

Якщо іменник позначає відомий предмет розмови, який відомий слухачу або читачу,
котрий вживався раніше, тоді іменник потрібно вживати з означеним артиклем bestimmte Artikel.

BEISPIEL

Wie ist das Buch?  Яка ця книга? і відповідь: Das Buch ist rot.  Книга червона.

— показує, що запитувач уже знав, що є книга, але не знав якого вона кольору. Тому біля іменника Buch стоїть означений артикль bestimmte Artikel.

А ось і окремі випадки, коли іменники позначають щось нове, саме важливе в реченні і стоять з означеним  артиклем (а не з неозначеним артиклем, як говорилось вище). Це іменник, який означає єдиний в своєму роді предмет для всіх людей чи для певного кола людей.

В класі, де один учитель, завжди будуть говорити der Lehrer і на запитання: Wer ist das?  Хто це?
дадуть відповідь: Das ist der Lehrer.  Це вчитель.
Означений артикль bestimmte Artikel в цьому випадку має значення присвійного займенника Possessivpronomen unser  наш.

Відмінювання означеного артикля
Як правило, означений артикль відображає щось точне чи те, про що ми вже знаємо, що вже було названо/згадано раніше.
BEISPIEL

Es war einmal ein König. Der König hatte eine Tochter. Die Tochter hatte ein Pferd…
Давним-давно був та жив король. У короля була дочка. У дочки був кінь…

Є письмова мова та розмовна мова umgangssprachliche Rede і в розмовній бувають також варіанти: ans (an+das), aufs (auf+das), fürs (für+das), hinterm (hinter+dem), überm (über+dem) тощо.

#golernen