Project Description

СКЛАДНИЙ ІМЕННИК В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

KOMPOSITA / ZUSAMMENGESETZTE SUBSTANTIVE

В німецькій мові НУ дуже поширені складні іменники з двох, чи декількох слів. В українській мові вони теж існують, але їх набагато менше: водовіз, водоспад, парохід і т.п.

 • Отже, подивимось, як це відбувається в німецькій мові:

 • das Schlusswort = der Schluss кінець + das Wort слово.

Артикль в складних іменниках завжди вживається у відношенні до закінчення останнього слова!

 • Складні іменники виникають для позначення нового предмета чи поняття.

BEISPIEL

der Schreibtisch — письмовий стіл — не просто стіл, а стіл за яким пишуть, стіл особливої форми, особливий вид столу.

УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

Nomen Іменник + Nomen Іменник
die Stadt місто + das Theater театр das Stadttheater місцевий театр
das Haus дім, будинок + die Tür двері + der Schlüssel ключ der Haustürschlüssel ключ домашніх дверей
Verb Дієслово + Nomen Іменник
rasieren голити, бритиder Apparat пристрій der Rasierapparat пристрій для гоління, бритва
warten чекатиdas Zimmer кімната das Wartezimmer кімната очікування

Артикль вживається в залежності від закінчення слова, як ми вже вивчали є певна група закінчень слів, за якими можна підібрати артикль.

Adjektiv Прикметник + Nomen Іменник
frisch свіжийdas Fleisch м’ясо das Frischfleisch свіже м’ясо
alt старийdas Papier папір das Altpapier старий папір
Adverb Прислівник + Nomen Іменник
nicht неder Raucher курець der Nichtraucher некурець (“некурящий”)
links зліва + die Kurve крива, поворот die Linkskurve наліво
der
Schul-direktor
der
Les-e-saal
das
Tag-es-licht
das
Stadt-theater
das
Kind-er-buch
der
Sonne-n-schein
die
Feld-blume
der
Arbeit-s-tag
die
Frau-en-arbeit

НІМЕЦЬКІ СКЛАДНІ СЛОВА В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ

 • Перше слово часто позначає місце або час, воно переводитися українською мовою відповідним прикметником Adjektiv:
  das Stadttheater  міський театр;
  die Feldblume  польова квітка;
  das Tageslicht  денне світло.

 • Іноді перше слово відповідає в українській мові визначенню в родовому відмінку:

  die Häuserreihe — низка (ряд) будинків;
  der Schuldirektor — директор школи.

 • У деяких випадках перше слово позначає мету, для чого або до кого відноситься предмет, названий в другому слові, а також матеріал, з якого зроблений предмет. Переводитися воно зазвичай прикметником або прийменниковою групою:

  das Kinderbuch  дитяча книга (книга для дітей);
  der Lesesaal — читальний зал (зал для читання).

 • Іноді німецькому складному іменнику в українській мові відповідає одне слово, просте або складне:

  der Wasserfall  водоспад;
  das Flugzeug  літак.

BEISPIEL

1. Слово der Mann слугує при словоскладанні показом професії (як суфікс -er чи -ler)

der Seemann — моряк
der Kaufmann  торговець

2. Слова das Werk чи das Zeug в багатьох випадках при словоскладанні втрачають своє значення і робляться ознакою збірних імен:

das Werkzeug  інструменти
das Spielzeug  іграшки

 • Зустрічаються також слова, коли друга частина в якості самостійного слова, просто не існує:

BEISPIEL

der Uhrmacher  годинникар
der Schuhmacher  чоботар

Macher – такого окремого слова не існує.

У деяких випадках іменник, який складається ззовні з двох слів, може бути не складним іменником, а похідним від складного дієслова або стійкого словосполучення:

instandsetzen (ремонтувати) – die Instandsetzung

in Betrieb nehmen (вводити в експлуатацію) – die Inbetriebnahme 

Однина і множина іменників
Німецький займенник