Project Description

СКЛАДНИЙ ІМЕННИК В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

KOMPOSITA / ZUSAMMENGESETZTE SUBSTANTIVE

В німецькій мові НУ дуже поширені складні іменники з двох, чи декількох слів. В українській мові вони теж існують, але їх набагато менше: водовіз, водоспад, парохід і т.п.

 • Отже, подивимось, як це відбувається в німецькій мові:

 • das Schlusswort = der Schluss кінець + das Wort слово.

Як ми бачимо утворилося слово Schlusswort + das — артикль Artikel німецького іменника завжди відповідає кінцевому слову, бо як ми вже вчили, важливу роль відіграє кінцівка іменника і від неї залежить артикль іменника.
das Schlusswort = висновок.

Артикль в складних іменниках завжди вживається у відношенні до закінчення останнього слова!

 • Складні іменники виникають для позначення нового предмета чи поняття.

BEISPIEL

der Schreibtisch — письмовий стіл — не просто стіл, а стіл за яким пишуть, стіл особливої форми, особливий вид столу.

УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

Nomen Іменник + Nomen Іменник
die Stadt місто + das Theater театр das Stadttheater місцевий театр
das Haus дім, будинок + die Tür двері + der Schlüssel ключ der Haustürschlüssel ключ домашніх дверей
Verb Дієслово + Nomen Іменник
rasieren голити, бритиder Apparat пристрій der Rasierapparat пристрій для гоління, бритва
warten чекатиdas Zimmer кімната das Wartezimmer кімната очікування

Артикль вживається в залежності від закінчення слова, як ми вже вивчали є певна група закінчень слів, за якими можна підібрати артикль.

Adjektiv Прикметник + Nomen Іменник
frisch свіжийdas Fleisch м’ясо das Frischfleisch свіже м’ясо
alt старийdas Papier папір das Altpapier старий папір
Adverb Прислівник + Nomen Іменник
nicht неder Raucher курець der Nichtraucher некурець (“некурящий”)
links зліва + die Kurve крива, поворот die Linkskurve наліво

Визначальне слово приєднується до основного з допомогою з’єднувальних елементів: (e)s, e, er, (e)n

der
Schul-direktor
der
Les-e-saal
das
Tag-es-licht
das
Stadt-theater
das
Kind-er-buch
der
Sonne-n-schein
die
Feld-blume
der
Arbeit-s-tag
die
Frau-en-arbeit

НІМЕЦЬКІ СКЛАДНІ СЛОВА В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ

 • Перше слово часто позначає місце або час, воно переводитися українською мовою відповідним прикметником Adjektiv:
  das Stadttheater  міський театр;
  die Feldblume  польова квітка;
  das Tageslicht  денне світло.

 • Іноді перше слово відповідає в українській мові визначенню в родовому відмінку:

  die Häuserreihe — низка (ряд) будинків;
  der Schuldirektor — директор школи.

 • У деяких випадках перше слово позначає мету, для чого або до кого відноситься предмет, названий в другому слові, а також матеріал, з якого зроблений предмет. Переводитися воно зазвичай прикметником або прийменниковою групою:

  das Kinderbuch  дитяча книга (книга для дітей);
  der Lesesaal — читальний зал (зал для читання).

 • Іноді німецькому складному іменнику в українській мові відповідає одне слово, просте або складне:

  der Wasserfall  водоспад;
  das Flugzeug  літак.

Взаємовідносини між визначеним і визначальним словом можуть змінитися. Тоді друге слово перестає бути основним, через те, що воно втрачає своє значення, стаючи поступово близьким за своєю роллю до суфікса іменників.

BEISPIEL

1. Слово der Mann слугує при словоскладанні показом професії (як суфікс -er чи -ler)

der Seemann — моряк
der Kaufmann  торговець

2. Слова das Werk чи das Zeug в багатьох випадках при словоскладанні втрачають своє значення і робляться ознакою збірних імен:

das Werkzeug  інструменти
das Spielzeug  іграшки

 • Зустрічаються також слова, коли друга частина в якості самостійного слова, просто не існує:

BEISPIEL

der Uhrmacher  годинникар
der Schuhmacher  чоботар

Macher – такого окремого слова не існує.

У деяких випадках іменник, який складається ззовні з двох слів, може бути не складним іменником, а похідним від складного дієслова або стійкого словосполучення:

instandsetzen (ремонтувати) – die Instandsetzung

in Betrieb nehmen (вводити в експлуатацію) – die Inbetriebnahme 

Однина і множина іменників
Німецький займенник