Німецька граматика deutsche Grammatik розрізняє два різні типи стану пасиву Passiv. Пасивний стан Zustandspassiv та Пасивний процес чи дія Vorgangspassiv. На цій сторінці ми розберемо, що таке Пасивний процес чи дія Vorgangspassiv. Мова піде про утворення Bildung, використання Verwendung, порядок слів Wortstellung і те, що таке насправді Пасивний процес чи дія Vorgangspassiv у німецькій мові.

ПАСИВНИЙ ПРОЦЕС ЧИ ДІЯ

DAS VORGANGSPASSIV

 • У Пасивному стані важлива не особа, а те, що відбувається. Пасивний стан вживається, щоб передати те, що робиться з предметом або особою, а не те, що предмет чи особа робить.

 • Дієслова з додатком у давальному Dativ чи знахідному Akkusativ відмінках майже завжди можуть вживатися у пасивному стані Vorgangspassiv.

BEISPIEL

Die Frau wurde angefahren.  Жінку вдарили (тут говоримо про автомобіль).
Ein Verband wurde der Frau angelegt.  На жінку наклали пов’язку.
Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht.  Жінку доставили у лікарню.

Найважливіша інформація у цих реченнях Sätze: когось вдарили, перев’язали, хтось відвіз жінку до лікарні. Хто на неї наїхав, наклав пов’язку і привіз до лікарні — неважливо чи невідомо.

ФОРМУВАННЯ ПАСИВНОГО ПРОЦЕСУ ЧИ ДІЇ. ЗАГАЛЬНО У ТЕПЕРІШНЬОМУ ЧАСІ

BILDUNG DES VORGANGSPASSIVS. ALLGEMEIN IM PRÄSENS

BEISPIEL

Der Kuchen wird (vom Bäcker) gebacken.  Торт випікається (пекарем).

werden відмінюється konjugiert відносно особи (однина чи множина), а Дієприкметник минулого часу Partizip 2 ставиться в кінці речення.

УТВОРЕННЯ ПАСИВНОГО ПРОЦЕСУ ЧИ ДІЇ З МОДАЛЬНИМИ ДІЄСЛОВАМИ

BILDUNG DES VORGANGSPASSIVS MIT MODALVERBEN

Допоміжні дієслова також мають Пасивну форму і коли вони зустрічаються, то існують різні способи утворення речення.

BEISPIEL

Der Kuchen muss gebacken werden. — Торт повинен бути випечений.

Модальне дієслово müssen відмінюється, а werden стоїть в інфінітиві Infinitiv за Дієприкметником минулого часу Partizip 2 в кінці речення.

Diana soll befördert werden. — Діана повинна бути підвищена на посаді.

Diana sollte befördert werden. – Діану повинні були підвищити на посаді.

Diana hat befördert werden sollen. — Діану повинні були підвищити на посаді.

Diana hatte befördert werden sollen. — Діану повинні були підвищити на посаді.

+ Умовний спосіб минулого часу:

Diana hätte befördert werden sollen. — (Тоді) Діана повинна була б бути підвищена на посаді.

Форми теперішнього часу, Претериту та Умовного способу минулого часу вживаються часто. Перфект і Плюсквамперфект зустрічаються дуже рідко.

ПАСИВНИЙ ПРОЦЕС ЧИ ДІЯ У ВСІХ ЧАСОВИХ ФОРМАХ

VORGANGSPASSIV IN ALLEN ZEITFORMEN

 • Формування Bildung відповідає нормальним правилам відповідної форми часу Zeitform, починаючи з основної форми Grundform в теперішньому часі Präsens: werden + Partizip 2. Дієприкметник минулого часу Partizip 2 залишається незмінним unverändert у всіх часах і лише werden встановлюється у відповідній формі часу. Зараз, нижче подивимось приклади від Aktiv Активного до Passiv Пасивного, буде більш зрозуміло про що йде мова.

ВІД АКТИВНОГО ДО ПАСИВНОГО

VOM AKTIV ZUM PASSIV

 • Ось так складаємо Пасивне речення Passivsatz з Активного Aktivsatz:

 • Доповнення у знахідному відмінку Akkusativobjekt стане підметом Subjekt у реченні.

 • Підмет Subjekt Активного речення Aktivsatz буде опущено або вжито з прийменником Präposition von + давальний відмінок Dativ.

  Тут ми використовуємо von, щоб позначити особу, яка виконує дію.

  Іноді von змінюється на durch. (Нижче подивимось приклади.)

 • Дієслово Verb буде вживатися у формі дієприкметника минулого часу Partizip 2, а допомагати йому буде допоміжне дієслово Hilfsverb werden, яке ми повинні відмінювати konjugieren за правилами відмінювання.

BEISPIEL

Активний стан Aktiv:

Dr.Müller untersucht den Jungen.  Доктор Мюллер оглядає хлопчика.

Як ми бачимо тут Dr.Müller – це підмет Subjekt, а den Jungen додаток у знахідному відмінку Akkusativ.

Пасивний стан Passiv: (werden + Partizip 2)

Підмет Subjekt + Допоміжне дієслово werden + (von + виконавець) + Партіцип 2

Der Junge wird (von Dr. Müller) untersucht.  Хлопчик оглядається (лікарем Мюллером).

Ще один приклад, коли von змінюється на durch:

Die Häuser wurden (durch das Erdbeben) schwer beschädigt.  Будинки були сильно зруйновані (землетрусом).

Формула утворення залишається незмінною.

Як і Активний стан, Пасив зустрічається у всіх часах, а також в умовному способі. Утворення відбувається так само, як і в активному стані, і завжди використовується дієслово werden, яке відмінюється відповідно до особи.