Project Description

НІМЕЦЬКИЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЗАЙМЕННИК

INDEFINITPRONOMEN

 • Неозначений займенник Indefinitpronomen використовується для позначення об’єктів, про які ми не можемо, чи не хочемо дати більш детальну інформацію.

 • Indefinitpronomen, як замінник іменника може позначати невизначену кількість персон чи речей. В цей час нам невідома кількість персон чи кількість речей. Є безліч різних неозначених займенників, деякі з них залишаються незмінними, інші відмінюються. Їх можна вживати в обох випадках, або тільки в однині Singular чи множині Plural.

НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

 • Indefinitpronomen nur für Personenеозначені займенники лише для осіб)

 • Indefinitpronomen nur für Sachen (неозначені займенники тільки для речей)
 • Indefinitpronomen für Personen und Sachen (неозначені займенники для осіб і речей)

all/ alle весь/ все відмінюється як dieser Alle Wege führen nach Rom.
Всі дороги ведуть до Риму.
beide обидва відмінюється як dieser Beide haben braune Augen.
В обох карі очі.
ein bisschen
ein wenig
трохи не відмінюється Ich möchte ein bisschen Brot.
Я хочу трохи хліба.
ein paar кілька не відмінюється Ich möchte ein paar Brötchen.
Я хочу трохи булочок.
einer (далі подивимось детальніше) відмінюється як неозначений артикль Ich habe eine Jacht. — Ich habe auch eine.
У мене є яхта. — У мене теж є (одна).
einige деякий
кілька
за сильним відмінюванням прикметників Wir müssen einige Minuten warten.
Нам потрібно декілька хвилин почекати.
etliche
mehrere
декілька за сильним відмінюванням прикметників Leider wussten mehrere nichts davon.
На жаль, багато нічого про це не знали.
etwas
irgendetwas
що-небудь не відмінюється Etwas stimmt hier nicht.
Щось тут не так.
genug досить не відмінюється Wir haben genug Zeit.
У нас достатньо часу.
irgendein
irgendeiner
якийсь
будь-який
який-небудь
як присвійний займенник Ich brauche irgendeinen Kugelschreiber.
Мені потрібна якась кулькова ручка.
irgendwelche який-небудь відмінюється як dieser Hast du eine Antwort auf irgendwelche Frage des Fragebogens?
У тебе є відповідь на якесь питання анкети?
irgendwer хто-небудь як wer Irgendwer hat es gesagt.
Хтось це сказав.
jeder кожен відмінюється як dieser Jeder kann mitmachen.
Кожен може приєднатися.
jedermann всякий N. jedermann
G. jedermanns
D. jedermann
A. jedermann
Jedermann hat dieses Buch gelesen.
Всякий читав цю книгу.
jemand
irgendjemand
хтось
хто-небудь
N. jemand
G. jemandes
D. jemand(em)
A. jemand(en)
Irgendjemand hat es gemach.
Хтось це зробив.
kein/ keiner ані, жодний
(заперечення перед іменником)
як присвійний займенник Ich habe eine Jacht. — Ich habe leider keine.
Я мене є яхта. — У мене, на жаль, жодної.
man (далі подивимось детальніше) тільки в називному відмінку. Для давального Dабо G. родового замість man використовується einer. Man lernt nie aus.
Вік живи вік учись.
manch
mancher
деякий відмінюється як dieser Manche fahren im Sommer nach Italien.
Деякі летять влітку в Італію.
nichts нічого не відмінюється Er hat nichts gemacht.
Він нічого не зробив.
niemand ніхто N. niemand
G. niemandes
D. niemand(em)
A. niemand(en)
Niemand wusste davon.
Ніхто не знав про це.
sämtliche усе, всякий за сильним відмінюванням прикметників Sämtliche Studenten waren da.
Всі студенти були там.
welche деякий відмінюється як dieser Ich habe keine Kirsche mehr, hast du noch welche?
У мене більше немає вишень, у тебе є ще (деякі)?
wer хтось (в розмовній мові замість jemand) N. wer
G. (wessen)
D. wem
A. wen
Dort steht wer.
Там хтось стоїть.

НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ ЛИШЕ ДЛЯ ОСІБ

INDEFINITPRONOMEN NUR FÜR PERSONEN

 • Die Indefinitpronomen(невизначені займенники) man, jemand і niemand вживаються тільки до осіб.

 • Ці займенники Pronomen можуть бути використані тільки в однині Singular, бо форми множини Pluralform для цих займенників не існує.

BEISPIEL

Ich habe eine Jacht. – Ich habe auch eine.  У мене є яхта. – У мене також є (одна).
Man lernt nie aus.  Вік живи вік учись.

! Речення з man  перекладаються як невизначено-особисті або узагальнено особисті, цей займенник не має аналогів в українській мові.

BEISPIEL

Darf man hier rauchen?  Можна тут курити?
Hier in der Firma muss man einem alles zweimal sagen.  Тут, в компанії, ви повинні сказати все двічі.
Als Fußballspieler muss man täglich trainieren.  Як футболіст повинен тренуватися щодня.
Können Sie mir vielleicht sagen, wo man hier Briefmarken kaufen kann?  Чи можете ви сказати мені, де можна купити тут почтову марку?

 • Jemand – відноситься до неозначеної особи і є безстатевим geschlechtslos.

 • Його можна комбінувати з irgend, що підсилює невизначеність die Unbestimmtheit. Займенник niemand має протилежне значення займенника jemand. Закінчення en und em часто не вживаються при усній розмові umgangssprachlich.

BEISPIEL

“Ist hier jemand?”, обережно запитав він.Niemand“, була відповідь, яку він почув.
Irgendjemand muss diese Arbeit tun, aber niemand findet sich dazu bereit.  Хтось повинен робити цю роботу, але ніхто не готовий це зробити.
Wenn man Geld hat, ist man jemand. Wenn man kein Geld hat, ist man niemand.  Якщо у вас є гроші, ви – хтось. Якщо у вас немає грошей, ви – ніхто.
Wenn man jemanden braucht, ist niemand da. — Коли хтось потрібен, тоді нікого немає.

НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ ТІЛЬКИ ДЛЯ РЕЧЕЙ

INDEFINITPRONOMEN NUR FÜR SACHEN

 • etwas – щось, nichts – нічого, alles – все і welch- – що

 • Неозначені займенники die Indefinitpronomen etwas, nichts, alles і welch- вживаються тільки для позначення речей.

 • Займенник etwas може вживатися, як артикль чи для заміни іменника.

 • Він не змінюється і однаково вживається у всіх чотирьох відмінках. Etwas – є представником невизначеної причини або невизначеної ситуації. Irgendetwas підсилює невизначеність. В розмовній простій німецькій мові etwas німці замінюють на was.
BEISPIEL

Pssst, sei ruhig. Da ist irgendetwas. Wenn jemand etwas sehr gut kann, sagt man oft…  Тсс, тихо. Там щось. Коли хтось щось дуже добре вміє, тоді часто говорить…

Etwas – має також друге значення з сенсом від ein wenig – мало,  ein bisschen – трохи:
Hast du noch etwas / ein bisschen / ein wenig Zeit für mich?  Маєш ще трохи / трохи / трохи часу для мене?

 • Займенник nichts вживається, як заперечення до etwas. Він також не відмінюється.

BEISPIEL

Hörst du etwas? – Nein, ich höre nichts. – Ти щось чуєш?  Ні, я нічого не чую.
Möchten Sie noch etwas essen? – Nein, danke. Ich möchte nichts mehr.  Ви хочете ще що-небудь поїсти? — Ні, дякую. Я більше нічого не хочу.
Er kam rein, hat nichts gesagt und ging wieder hinaus.  Він ввійшов, нічого не сказав і знову вийшов.

 • Неозначений займенник alles має узагальнене значення.

BEISPIEL

Manche Leute wollen alles oder nichts.  Деякі люди хочуть, щоб все або нічого.
Ich soll immer alles alleine machen.  Я повинен завжди робити все самостійно.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei Enden.  Все закінчується, тільки ковбаса має два кінці.

 • Неозначений займенник welch- вживається як:

 • Stellvertreter замінник іменника тільки в розмовній мові і в однині вживається тільки до речей, а не осіб; але в множині  також допускається і для осіб.

 • Welch-  має схоже значення з etwas, ein wenig, ein bisschen і einige(s).

 • Welch- відмінюється. (Використання давального відмінка Dativ і родового відмінка Genitiv вважається “непривабливим” і його слід уникати.)
Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
welcher welche welches welche
Знахідний
Akkusativ
welchen welche welches welche
BEISPIEL

Die Trauben sind aber sehr lecker. Hast du noch welche?  Виноград дуже смачний. Маєш ще трохи?
Im Kühlschrank ist kein Käse mehr. Haben wir noch welchen?  У холодильнику немає більше сиру. У нас ще є?
Schau mal in der Vorratskammer nach. Da müsste noch welcher sein.  Подивіться в коморі. Там ще має бути.

 Відмінок
Kasus
man хтось, хто-небудь
jemand
ніхто
niemand
Nominativ
Називний
man jemand niemand
Dativ
Давальний
einem (irgend)jemand(em) niemand(em)
Akkusativ
Знахідний
einen (irgend)jemand(en) niemand(en)

НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ ДЛЯ ОСІБ І РЕЧЕЙ

INDEFINITPRONOMEN FÜR PERSONEN UND SACHEN

 • all- – все, einige – деякі, jede- – кожне і ein- – один / kein- – ніхто , manch- – деякі, mehrere- – декілька

  Ці невизначені займенники Indefinitpronomen можуть вживатись і до осіб, і до речей. Зараз розглянемо все конкретніше.

 • all- (всі, все) – цей невизначений займенник може виконувати функцію артикля, або замінника іменника. В загальному all- відмінюється таким чином:

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
aller alle alles alle
Родовий
Genitiv
allen aller allen aller
Давальний
Dativ
allem aller allem allen
Знахідний
Akkusativ
allen alle alles alle
BEISPIEL

Alle wollen den neuen Film von Harald Plotter sehen.  Всі хочуть побачити новий фільм Гаральда Плоттера.
Unser Vorgesetzter ist mit allem unzufrieden.  Наш керівник всім незадоволений.
Unsere Gäste haben alles aufgegessen.  Наші гості з’їли все.
Es liegt im Interesse aller, das Problem schnellstens zu lösen.  В інтересах кожного розв’язати цю проблему якомога швидше.

 • einige – (деякі, дехто, деяких) – цей невизначений займенник може виконувати функцію артикля, або замінника іменника. За допомогою цього займенника вказуємо на невизначену кількість, яка може бути менше або більше. Тобто, якщо перевести це слово на українську, як показано вище, то зрозуміло про що йдеться (Дехто приходив до нас в гості. – Ми також говоримо це слово в українській мові, коли не уточнюємо кількість чи імена.) Einige відмінюється таким чином:

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
einiger einige einiges einige
Родовий
Genitiv
einigen einiger einigen einiger
Давальний
Dativ
einigem einiger einigem einigen
Знахідний
Akkusativ
einigen einige einiges einige
BEISPIEL

Von den Geschäftspraktiken dieser Firma hat man schon so einiges gehört. — Ділова практика цієї компанії була досить почутою.
Scheinbar haben einige von euch den Ernst der Lage noch nicht verstanden.  Мабуть, деякі з вас ще не зрозуміли серйозності ситуації.
Bis morgen muss ich noch mit einigen ein ernstes Wörtchen reden.  До завтра я повинен поговорити з деякими серйозними словами.

 • jede- – (кожний, кожна, кожне) – цей невизначений займенник може виконувати функцію артикля, або замінника іменника, принципі як і всі попередні. Займенник jede- адресований всім групам: живим та неживим. Але потрібно запам’ятати, що Jede- змінюється на alle– всі у множині. І звичайно подивимось в таблиці на відмінювання:

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
jeder jede jedes alle
Родовий
Genitiv
jedes jeder jedes aller
Давальний
Dativ
jedem jeder jedem allen
Знахідний
Akkusativ
jeden jede jedes alle
BEISPIEL

Mein 6-jähriger Sohn gibt mir immer die Antwort: “Das weiß doch jeder.”  Мій 6-річний син завжди дає мені відповідь: “Кожен це знає”.
Jeder von euch entschuldigt sich auf der Stelle.  Кожен з вас вибачився на місці.
Alle müssen irgendwann einmal sterben.  Всі повинні померти коли-небудь.

 • ein- / kein- – (один / ніхто)

  Невизначений займенник Indefinitpronomen ein- використовується в реченні тільки як замінник іменника. Він вживається коли в реченні згадується відома раніше невизначена людина або річ. Коли в першому реченні сказали нормальний артикль, а в другому, щоб не повторюватись можна вжити такий займенник. Для кращої побудови розповіді.

  Протилежна форма від ein- це kein-. Займенник Pronomen ein- змінює свою форму в множині Plural на welch-, kein – зберігає власну форму.
  Подивимось в таблиці на відмінювання:

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
einer / keiner eine / keine seins / keins allewelche / keine
Родовий
Genitiv
eines / keines einer / keiner seines / keines welcher / keiner
Давальни
Dativ
einem / keinem einer / keiner einem / keinem welchen / keinen
Знахідни
Akkusativ
einen / keinen eine / keine seins / keins welche / keine
BEISPIEL

Mein Freund hat ein schönes Auto. Hat deiner auch eins?  Мій друг має гарну машину. Твій також має?
Du hast doch noch viele Bonbons. Gibst du mir eins ab? – Nein, du bekommst keins.  Ти маєш ще багато цукерок. Даш мені одну? – Ні, ти не отримаєш нічого.
Es ist doch immer wieder dasselbe. Ist etwas wichtig, weiß keiner Bescheid.  Це завжди однаково. Це щось важливе, ніхто не знає про це.

 • manch- – (деякі, дехто)

  Невизначений займенник manch- може використовуватись, як артикль або замінник іменника. Manch- має схоже значення з einige – декілька.

  Відмінювання:

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
mancher manche manches manche
Родовий
Genitiv
manches mancher manches mancher
Давальни
Dativ
manchem mancher manchem manchen
Знахідни
Akkusativ
manchen manche manches manche
BEISPIEL

Heute habe ich im Unterricht so manches nicht verstanden. — Сьогодні на уроках я не зрозумів багато речей.
Manche glauben, perfekt zu sein. Aber ein jeder hat Fehler. — Деякі вважають, що вони ідеальні. Але у кожного є помилки.
Heute würde ich so manches anders machen. — Сьогодні я б багато чого зробив би інакше.

 • mehrere- – (декілька, але відмінюється, як сильна відміна – багатьох)

  Зараз ви побачите це в реченні.

  Цей невизначений займенник також може використовуватись, як артикль або замінник іменника.
  Mehrere- – має схоже значення з manch і einige.
  Цей займенник існує лише у множині!

Таблиця відмінювання:

Відмінок Kasus Множина Plural
Називний Nominativ mehrere
Родовий Genitiv mehrerer
Давальний Dativ mehreren
Знахідний Akkusativ mehrere
BEISPIEL

Das Spiel war grottenschlecht. Mehrere verließen vorzeitig das Stadion.  Гра була жахлива. Багато передчасно покинули стадіон.
Bei der gestrigen Demonstration wurden mehrere festgenommen.  На вчорашній демонстрації було заарештовано багато осіб.

Означальні займенники + Означальні підрядні речення
Заперечувальні німецькі займенники