Project Description

 • Особові займенники ми використовуємо для того, щоб вказати на особу до якої відносяться наші слова.

PERSONALPRONOMEN

ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

PRONOMEN — PERSONALPRONOMEN

Однина Singular
  3. Person
Відмінок 1. Person 2. Person Чол.р.
Maskulinum
Жін.р.
Femininum
Сер.р.
Neutrum

Називний
Nominativ

ich
я
du
ти
er
він
sie
вона
es
воно

Знахідний
Akkusativ

mich
мене

dich
тебе
ihn
його

sie
її

es
його

Давальний
Dativ

mir
мені

dir
тобі
ihm
йому

ihr
їй

ihm
йому

Родовий
Genitiv

meiner
мій

deiner
твій
seiner
його

ihrer
її

seiner
його

Множина Plural
 Відмінок 1. Person 2. Person 3. Person Ввічлива форма
Höflichkeitsform

Називний
Nominativ

wir
ми
ihr
ви
sie
вони
Sie
Ви

Знахідний
Akkusativ

uns

нас

euch
вас
sie
їх

Sie
Вас

Давальний
Dativ

uns
нам

euch
вам
ihnen
їм

Ihnen
Вам

Родовий
Genitiv

unser
наш

euer
ваш
ihrer
їхній

Ihrer
Ваш

ПРАВИЛА:

 • Особові займенники ich, du, wir, ihr, Sie у номінатів, акузатів та датів завжди вказують на особу:

BEISPIEL

Ich habe dich gestern gesehen. Я бачив тебе вчора.
Wir haben euch nicht vergessen. — Ми вас не забули.
Ich habe Ihnen geschrieben. — Я Вам писав.
Wir rufen Sie wieder an. — Ми зателефонуємо вам знову.

 • Особові займенники er, sie, es, sie (множина) у номінатів, акузатів та датів завжди вказують на на раніше згадувані особи або предмети:

BEISPIEL

Der Professor ist krank. Er kommt heute nicht.  Професор хворий. Він сьогодні не прийде.
Die Verkäuferin bedient mich gut. Ich kenne sie schon lange. — Продавчиня обслуговує мене добре. Я давно її знаю.
Die Blumen sind vertrocknet. Ich habe ihnen zu wenig Wasser gegeben. — Квіти висохли. Я давав їм занадто мало води.
Das Museum ist sehr modern. Der Architekt Goler hat es gebaut. — Музей дуже сучасний. Архітектор Голер побудував його.

 • Особові займенники також вживаються з прийменниками Präposition:

BEISPIEL

Wann gehst du zum Zahnarzt? — Ich war gestern bei ihm.
Коли ти йдеш до стоматолога? — Я був вчора у нього.

Hörst du manchmal noch etwas von ihr? — Nein, ich habe schon lange nicht mehr mit ihr telefoniert.
Ти щось іноді чуєш від неї? — Ні, я давно їй не дзвонив.

BEISPIEL
Lieber Patrik, vielen Dank für Deinen/deinen Brief, in dem Du/du schreibst, wie es Euch/euch geht.
Дорогий Патрік, дякую за твій лист, в якому ти пишеш, як у вас справи.

ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 • Sie Ви

  Ввічлива форма Höflichkeitsform Sie вживається, як до однієї особи, так і до групи осіб, якщо промовець звертається до цих людей на Ви.

  Нижче наведений детальний переклад українською мовою, при перекладі тексту такі словосполучення не вживаються, це тільки для навчання та кращого розуміння даної теми:

BEISPIEL

Sagen Sie, was Sie wollen. — Скажіть Ви, що Ви хочете.
Nehmen Sie Ihre Hefte und schreiben Sie.  Візьміть Ви Ваші зошити і пишіть Ви.

 • ihr ви

  Займенник ihr ви вживається у зверненнях і закликах до натовпу, а також при зверненні до дітей чи друзів, тобто в тому випадку, коли промовець до кожної особи окремо може сказати Ти.

BEISPIEL

Ihr geht heute mit mir ins Museum; ich zeige euch das alte Kiev.  Ви (ти) йдеш сьогодні зі мною в музей; я покажу вам (ти) старий Київ.

ОСОБОВИЙ ЗАЙМЕННИК В ОДНИНІ І В МНОЖИНІ

SINGULAR UND PLURAL

BEISPIEL

Sie ist Journalistin.  Вона журналістка.
Er ist heute krank. — Він сьогодні хворий.
Sie waren im Urlaub in Deutschland. — Вони були у відпустці в Німеччині.
Sind Sie Herr Müller?  Ви, пан Мюллер?

Всі теми, які представлені на GoLernen дуже важливі, але цей пункт детальніше розглянемо в темі → дієслово Verb.

1. Приклад
Ich kann euch das Buch nicht leihen.
1. Person 2. Person
Однина (Singular)  Множина (Plural)
Називний відмінок
(Nominativ)
Давальний відмінок
(Dativ)
2. Приклад
Ihr habt ihn gestern besucht.
2. Person 3. Person
Множина (Plural) Однина (Singular)
Називний відмінок
(Nominativ)
Знахідний відмінок
(Akkusativ)
Maskulinum

ОСОБОВИЙ ЗАЙМЕННИК ПЕРШОЇ ОСОБИ

Приклад
Mein Vater hat einen neuen Wagen gekauft. Іменник Nomen
Er hat ihn  gestern gekauft. Особовий займенник третьої особи
Personalpronomen der 3. Person
Персона
Person
НЕ персона
Nicht-Person

ОСОБОВИЙ ЗАЙМЕННИК ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

 • Внаслідок використання особистих займенників третьої особи, можливо уникнути повторення іменника, який вже було сказано.

 • Тобто, коли ми розказуємо про щось:
  Він вчора купив нову МАШИНУ (тут, щоб правильно грамотно сформулювати речення приємне на слух, якщо ми продовжуємо розповідати, ми вживаємо:) машина (в українській – вона): її було куплено, вона нова, на ній можна поїхати в подорож. Отже, ми використовуємо цей займенник, щоб постійно не повторювати: машина, машина, машина.

ВВІЧЛИВА АБО БЛИЗЬКА ФОРМА ОДНИНИ І МНОЖИНИ

Peter, was hältst du davon, dass wir eine Band gründen?
Петро, що ти думаєш, що ми заснуємо нову групу?
vertrauliche Form der Anrede
близька форма звертання
Herr Meier, möchten Sie einen Kaffee trinken?
Пан Мейер, Ви хочете випити кави?
höfliche Form der Anrede
ввічлива форма звертання

У нижче наведеній таблиці ви можете оглянути ввічливі або близькі форми однини і множини. Можна бачити, що ввічливі форми є однаковими в однині і множині. Тобто, у ввічливій формі ми можемо однаково звернутись до одного або декількох співрозмовників і вона не зміниться.

ввічлива форма звертання
höfliche Form der Anrede

близька форма звертання
vertrauliche Form der Anrede

Відмінок
Kasus

Однина / Множина
Singular / Plural
Однина
Singular
Множина
Plural
Sie
Ви
du
ти
ihr
ви
Називний відмінок
Nominativ
Ihrer
Ваш
deiner
твоє
euer
ваш
Родовий відмінок
Genitiv *
Ihnen
Вам
dir
тобі
euch
вам
Давальний відмінок
Dativ
Sie
Вас
dich
тебе
euch
вас
Знахідний відмінок
Akkusativ

Займенник Pronomen має розширені можливості, які виходять далеко за межі особових займенників. З цієї причини, його потрібно розглядати й вивчати усі теми окремо, як ми тут уже підготували.

#golernen
Німецький займенник
Німецькі присвійні займенники