Project Description

ПРИГАДАЄМО ЧАСИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

SCHWACHE VERBEN

 • Краще вивчати всі теми послідовно, але якщо цікава саме ця, то розпочнемо.

 • і два додаткові:

 • Futur I — визначений майбутній час

 • Futur II — очікуваний майбутній час

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

PRÄSENS

 • Präsens — теперішній час — у цій формі ми беремо корінь слова і відмінюємо закінчення відповідно до закінчення слова haben за особою однини Singular чи множини Plural.

Особовий займенник Personalpronomen Теперішній час Präsens
Однина
Singular
я ich lache
ти du lachst
він er/вона sie/воно es lacht
Множина
Plural
ми wir lachen
ви ihr lacht
вони sie/ Ви Sie lachen

МИНУЛИЙ ЧАС

PRÄTERITUM

Особовий займенник Personalpronomen Минулий час Präteritum
Однина
Singular
я ich lachte
ти du lachtest
він er/вона sie/воно es lachte
Множина
Plural
ми wir lachten
ви ihr lachtet
вони sie/ Ви Sie lachten

СКЛАДНИЙ МИНУЛИЙ ЧАС

PERFEKT

Особовий займенник Personalpronomen Складний минулий час Perfekt
Однина
Singular
я ich habe gelacht
ти du hast gelacht
він er/вона sie/воно es hat gelacht
Множина
Plural
ми wir haben gelacht
ви ihr habt gelacht
вони sie/ Ви Sie haben gelacht

ПЕРЕДМИНУЛИЙ ЧАС

PLUSQUAMPERFEKT

Форма, яка передує минулому часу.

Особовий займенник Personalpronomen Передминулий час Plusquamperfekt
Однина
Singular
я ich hatte gelacht
ти du hattest gelacht
він er/вона sie/воно es hatte gelacht
Множина
Plural
ми wir hatten gelacht
ви ihr hattet gelacht
вони sie/ Ви Sie hatten gelacht

ВИЗНАЧЕНИЙ МАЙБУТНІЙ ЧАС

FUTUR I

Особовий займенник Personalpronomen Визначений майбутній час Futur 1
Однина
Singular
я ich werde lachen
ти du wirst lachen
він er/вона sie/воно es wird lachen
Множина
Plural
ми wir werden lachen
ви ihr werdet lachen
вони sie/ Ви Sie werden lachen

ОЧІКУВАНИЙ МАЙБУТНІЙ ЧАС

FUTUR II

Особовий займенник Personalpronomen Очікуваний майбутній час Präsens
Однина
Singular
я ich werde gelachhaben
ти du wirst gelachhaben
він er/вона sie/воно es wird gelachhaben
Множина
Plural
ми wir werden gelachhaben
ви ihr werdet gelachhaben
вони sie/ Ви Sie werden gelachhaben

ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦЬ

 • Отже, у нас є дієслово haben і його відмінювання потрібно просто вивчити напам’ять, ми можемо побачити його сталий відмінок у формі складного минулого часу Perfekt.

 • У нас є корінь слова, а закінчення виділені зеленим кольором, ці закінчення є однаковими з теперішнім часом Präsens. Незалежно яке дієслово ми використаємо, у нашому випадку це  lachen – сміятися, закінчення будуть ті ж самі і будуть залежні тільки від особи, яку позначають.

 • Я ich → lache сміюся → hatte gelacht сміявся;

 • Ти du → lachst смієшся → hast gelacht – сміявся.

ТАБЛИЦІ ПОРІВНЯННЯ ВСІХ ЧАСІВ

ДІЄСЛОВО HABEN

 • В свою чергу спільну закономірність у відмінюванні дієслів мають між собою форма минулого часу Präteritum та Plusquamperfekt — форма, яка передує минулому часу (передминулий час).

 • Якщо уважно подивитись на таблицю, то ця схожість позначена синім кольором, а ще зверніть увагу на закінчення. Ці закономірності можуть допомогти швидше запам’ятати ці форми.

Особа Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt
я ich lache lachte habe gelacht hatte gelacht
ти du lachst lachtest hast gelacht hattest gelacht
він er / вона sie / воно es lacht lachte hat gelacht hatte gelacht
ми wir lachen lachten haben gelacht hatten gelacht
ви ihr lacht lachtet habt gelacht hattet gelacht
вони sie / Ви Sie lachen lachten haben gelacht hatten gelacht
 • А тепер подивимось на форми майбутнього часу Futur I і Futur II, тут потрібно зауважити, що дієслово werden — це невід’ємна частина правильної граматичної конструкції для утворення речення з цими часами, його відмінювання теж потрібно вивчити.

Особа Futur I Futur II
я ich werde lachen werde gelacht haben
ти du wirst lachen wirst gelacht haben
він er / вона sie / воно es wird lachen wird gelacht haben
ми wir werden lachen werden gelacht haben
ви ihr werdet lachen werdet gelacht haben
вони sie / Ви Sie werden lachen werden gelacht haben

ДІЄСЛОВО SEIN

Особа Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt
я ich folge folgte bin gelacht* war gelacht
ти du folgst folgtest bist gelacht warst gelacht
він er / вона sie / воно es folgt folgte ist gelacht war gelacht
ми wir folgen folgten sind gelacht waren gelacht
ви ihr folgt folgtet seid gelacht wart gelacht
вони sie / Ви Sie folgen folgten sind gelacht waren gelacht
Особа Futur I Futur II
я ich werde folgen werde gelacht sein
ти du wirst folgen wirst gelacht sein
він er / вона sie / воно es wird folgen wird gelacht sein
ми wir werden folgen werden gelacht sein
ви ihr werdet folgen werdet gelacht sein
вони sie / Ви Sie werden folgen werden gelacht sein

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ

 • Слабкі дієслова не змінюють корінь голосної (lachen → sie lachte → sie hat gelacht).

 • Форма минулого часу Präteritum утворюється за допомогою закінчення -te (lachen — sie lachte).

 • Дієприкметник минулого часу Partizip II (Причастя II) слабких дієслів закінчується на -t (lachen → sie lachte → sie hat gelacht).

 • Перша форма майбутнього часу Futur I утворюється за допомогою werden і неозначеної форми основного дієслова.

 • Друга форма майбутнього часу Futur IIза допомогою werden і інфінітива (неозначеної форми) минулого часу Infinitiv II (= haben або sein + Partizip II).

 • Futur I: ich werde lachen

 • Futur II: ich werde gelacht haben

Таблиця неправильних дієслів
Відмінювання сильних дієслів в німецькій мові