Project Description

ДЕМОНСТРАТИВНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ЗАЙМЕННИК

DEMONSTRATIV-PRONOMEN

Демонстративний або вказівний займенник вказує на людину або річ і виділяє їх. В українській мові – він, той, цей…

ВІДМІНЮВАННЯ ДЕМОНСТРАТИВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

 • Демонстративні займенники Demonstrativpronomen відмінюються таким чином:

 • Всі вони походять від головних артиклів der, die, das.

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
der

solcher

dieser
derjenige
derselbe

jener

die

solche

diese
diejenige
dieselbe

jene

das

solches

dieses / dies
dasjenige
dasselbe

jenes

die

solche

diese
diejenigen
dieselben

jene

Родовий
Genitiv
dessen

solchen

dieses
desjenigen
desselben

jenes

deren/derer

solcher

dieser
derjenigen
derselben

jener

dessen

solchen

dieses
desjenigen
desselben

jenes

deren/derer

solcher

dieser
derjenigen
derselben

jener

Давальний
Dativ
dem

solchem

diesem
demjenigen
demselben

jenem

der

solcher

dieser
derjenigen
derselben

jener

dem

solchem

diesem
demjenigen
demselben

jenem

denen

solchen

diesen
denjenigen
denselben

jenen

Знахідний
Akkusativ
den

solchen

diesen
denjenigen
denselben

jenen

die

solche

diese
diejenige
dieselbe

jene

das

solches

dieses / dies
dasjenige
dasselbe

jenes

die

solche

diese
diejenigen
dieselben

jene

DER, DIE, DAS

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
der die das die
Родовий
Genitiv
dessen deren/derer dessen deren/derer
Давальний
Dativ
dem der dem denen
Знахідний
Akkusativ
den die das die

Демонстративні займенники der, die, das можуть бути використані як слова-артиклі Artikelwörter, або як замінники іменника Stellvertreter eines Nomens (Pronomen).

Слово артикля
Artikelwort
Займенник
Pronomen
Die Frau meinst du?
Жінку маєш на увазі?
Welche Frau meinst du? Die dort drüben.
Яку жінку ти маєш на увазі? Ту там.
Deren Kinder kennst du nicht?
Їхніх дітей ти не знаєш?
Monikas Kinder? Die habe ich noch nicht kennen gelernt.
Діти Моніки? Я ще з ними не знайомився.
Der Verkäufer war es.
Продавець був там.
Vertraue dem nicht!
Не довіряю йому!
Den Mann sollst du fragen, nicht mich.
Ти повинен запитати того чоловіка, а не мене.
Den sollst du fragen, nicht mich.
Ти повинен запитати його, а не мене.
 • Демонстративний займенник der, die, das може бути використаний як у зверненні назад так і у зверненні вперед. Якщо цей займенник використовується у зворотному напрямку, то він відноситься до слова, яке вже було згадано.

BEISPIEL

Mein altes Auto? Das habe ich schon verkauft. — Мій старий автомобіль? Я вже його продав.
Wer ist der alte Herr? Den habe ich schon mal gesehen.  Хто той старий? Його я вже бачив раніше.

 • Однина середнього числа Neutrum Singular також може посилатися на речення.

BEISPIEL

Meine Frau verlassen? Das würde ich nie tun.  Залишити свою дружину? Я ніколи цього не зроблю.
Nicht aufs Konzert gehen? Das kannst du vergessen. — Не йти на концерт? Це ти можеш забути.

 • Якщо демонстративний займенник der, die, das використовується як передбачення, то за ним слідує відносне речення Relativsatz, яке більш детально визначає демонстративний займенник.

BEISPIEL

Die, die mir helfen, sind meine besten Freunde. — Ті, хто мені допомагають, є моїми найкращими друзями.
Wir erwarten das, was er uns versprochen hat.  Ми чекаємо те, що він обіцяв нам.

DEREN / DERER

 • У родовому відмінку множини, є дві форми – deren і derer.
  Форма deren вказує на предмети, названі раніше, а derer – вказує на предмети, названі пізніше, в подальшому підрядному реченні.

BEISPIEL

die Erfahrungen derer, die im Ausland studiert haben — досвід тих, хто навчався за кордоном;
die Studenten und deren Erfahrungen  студенти та їх досвід.

 • Демонстративний займенник das використовується не тільки для середнього відмінка однини, коли там стоїть дієслово sein.

BEISPIEL

Das sind meine Kinder. — Це мої діти.
Das ist seine Wohnung. — Це його квартира.
Ist das der neue Chef?  Це новий бос?

 • Різниця між демонстративними займенниками der, die, das та dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes полягає в тому, що: der, die, das не робить ніяких тверджень про ситуацію, в той час як: dieser, diese, dieses (поруч) та  jener, jene, jenes (на відстані) – виражають відстань.
 • Різниця між dessen / deren та присвійними артиклями Possessivartikeln sein / ihr полягає в тому, що демонстративні займенники dessen / deren  не можуть посилатися на суб’єкт в реченні.

dessen / deren Розбіжність
Unterscheidung
Присвійний артикль
sein / ihr
Peter traf seine Schwester und deren Freunde.
Петро зустрів свою сестру та її друзів.
deren і ihre
відносяться
до сестри Петра
Peter traf seine Schwester und ihre Freunde.
Петро зустрів свою сестру та її друзів.
Laura traf ihre Schwester und deren Freunde.
Лаура зустріла свою сестру і її друзів.
deren
відноситься
до сестри Лаури
ihre
відноситься до Лаури
або до сестри Лаури
Laura traf ihre Schwester und ihre Freunde.
Лаура зустріла свою сестру і її друзів.

SOLCH-  SOLCHER ТАКИЙ / SOLCHE ТАКА / SOLCHES ТАКЕ

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
solcher solche solches solche
Родовий
Genitiv
solchen solcher solchen solcher
Давальний
Dativ
solchem solcher solchem solchen
Знахідний
Akkusativ
solchen solche solches solche
 • Демонстративні займенники solcher, solche, solches позначають ознаки або властивість особи чи предмета.

BEISPIEL

Solche Methoden sind unakzeptabel. — Такі методи неприйнятні.
Ein solches Haus war immer mein Traum.  Такий будинок був завжди моєю мрією.
Mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. — З такими людьми я не хочу мати нічого спільного.

 • Демонстративний займенник solcher можна використовувати як слово-артикль Artikelwort, а також як замінник іменника (займенника).
  Він також може бути використаний як прикметник разом із неозначеним артиклем або відступати перед прикметником, щоб виразити ознаки чи властивість особи та предмета.

Артикль-слово
Artikelwort
Займенник
Pronomen
Прикметник
Adjektiv
непідкорений
прикметником
Solche Technologien sind umweltfreundlich.
Такі технології екологічно чисті.
Solche brauche ich nicht.
Такого мені не потрібно.
Ein solches Gerät
Такий пристрій
Solch teure Preise
Такі високі ціни
Solches Wetter ist gut zum Angeln.
Така погода хороша для риболовлі.
Wer solches tut, ist blöd
Той, хто робить такі речі, дурень
Viele solche Geräte
Багато таких пристроїв
Bei solch schlechtem Wetter
У таку погану погоду
 • Займенники solcher / ein solcher / solch ein в однині можуть бути використані трояко, окремо або разом з неозначеним артиклем, розширені або скориговані. У формі ein solchersolcher буде відмінюватись як прикметник і може використовуватись з неозначеним артиклем.

solcher ein solcher solch ein
solcher Glaube
така віра
ein solcher Glaube
така віра
ein Glaube
така віра
Singular
Однина
—- eine solche Methode
такий спосіб
solch eine Methode
такий спосіб

—- – з рахунковими іменниками ця форма не використовується

DIES- & JEN- DIESER ЦЕЙ / DIESE ЦЯ / DIESES ЦЕ & JENER ТОЙ / JENE ТА / JENES ТЕ

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
dieser
diese
dieses / dies
diese
Родовий
Genitiv
dieses
dieser
dieses
dieser
Давальний
Dativ
diesem
dieser
diesem
diesen
Знахідний
Akkusativ
diesen
diese
dieses / dies
diese
Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
jener jene jenes jene
Родовий
Genitiv
jenes jener jenes jener
Давальний
Dativ
jenem jener jenem jenen
Знахідний
Akkusativ
jenen jene jenes jene
 • З демонстративними займенниками dieser, diese, dieses і  jener, jene, jenes роблять заяву про ситуацію.
  dieser, diese, dieses виражають (просторову або часову) близькість і jener, jene, jenes виражають (просторову або часову) відстань.

BEISPIEL

Dieses Kind ist brav, jenes nicht.  Ця дитина добра, а не та.
Schreib mit diesem Kugelschreiber, jener ist leer.  Пиши цією ручкою, та пуста.
Dieser Tag ist warm, jener Tag war ziemlich kühl.  Цей день теплий, той день був досить прохолодним.

 • Демонстративні займенники dieser і jener можуть вживатися як і слова-артиклі, так і замінники іменника (займенника Pronomen).

Артикль-слово
Artikelwort
Займенник
Pronomen
Diesen Sommer fahre ich nicht weg.
Цього літа я не їду геть.
Dieses ist interessant, jenes ist langweilig.
Це цікаво, то нудно.
Was ist in jener Nacht passiert?
Що сталося тієї ночі?
Schreib mit diesem, jener ist leer.
Пиши цим, той порожній.
 • Демонстративні займенники dies (як скорочення dieses) і jenes можуть стояти – як демонстративний займенник das, – але не тільки для нейтральних іменників в однині, а також коли використовуються з дієсловом sein.
BEISPIEL

Dies sind meine Kinder. — Це мої діти.
Dies ist seine Wohnung.  Це його квартира.
Jenes sind meine Schüler.  То мої студенти.

 • Крім того, dies може також посилатися на речення, як демонстративний займенник das.

BEISPIEL

Sie hat die Einladung abgelehnt. Dies hat alle überrascht.  Вона відмовилася від запрошення. Це здивувало кожного.

 • Демонстративні займенники dieser і jener також вживаються, як вираження Перший і Останній для розрізнення двох іменників, які були згадані раніше.

BEISPIEL

Es gibt Luft- und Meeresverschmutzung. Diese / Letztere ist auf die Abwässer zurückzuführen, jene / erstere auf die Autoabgase.
Існує повітряне та морське забруднення. Це / ОСТАННЄ пов’язано зі стічними водами, то/ ПЕРШЕ з вихлопами автомобілів.

 • Вирази der eineder andere не мають точного порядку в реченні.
BEISPIEL

Es gibt Luft- und Meeresverschmutzung. Die eine ist auf die Abwässer zurückzuführen, die andere auf die Autoabgase.
Існує повітряне та морське забруднення. Одне з них пов’язано зі стічними водами, а інше – з вихлопами автомобілів.

DERJENIG- ОДИН ІЗ / DIEJENIGE ОДНА ІЗ / DASJENIGE ОДНЕ ІЗ

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
derjenige
diejenige
dasjenige
diejenigen
Родовий
Genitiv
desjenigen
derjenigen
desjenigen
derjenigen
Давальни
Dativ
demjenigen
derjenigen
demjenigen
denjenigen
Знахідни
Akkusativ
denjenigen
diejenige
dasjenige
diejenigen
 • Цей демонстративний займенник складається з двох частин der + jenige. Перша частина це – означений артикль, а друга – прикметник першої відміни.

  Демонстративні займенники derjenige, diejenige, dasjenige також можуть використовуватися, як слово-артикль і як заміна іменника (займенника).

 • Крім того, dies може також посилатися на речення, як демонстративний займенник das.

Артикль-слово
Artikelwort
Займенник
Pronomen
Diese Regelung betrifft nur diejenigen Mitreisenden, die keine EU-Bürger sind.
Це правило застосовується тільки до пасажирів, які не є громадянами ЄС.
Diejenigen, die keinen Ausweis dabei haben, werden nicht reingelassen.
Ті, хто не має при собі посвідчення особи, не будуть пропущені.
Das Lied gefällt nur denjenigen Gästen, die Jazz mögen.
Ця пісня лише радує тих гостей, які люблять джаз.
Das Lied gefällt nur denjenigen, die Jazz mögen.
Ця пісня лише радує тих гостей, які люблять джаз.
 • Демонстративні займенники derjenige, diejenige, dasjenige вказує на щось, який потім в деталях визначається додатковим реченням. Вони мають ту ж саму функцію, що і демонстративні займенники der, die, das.

derjenige, diejenige, dasjenige der, die, das
Diejenigen, die mir helfen, sind meine besten Freunde.
Одні із, хто мені допомагають, є моїми найкращими друзями.
Die, die mir helfen, sind meine besten Freunde.
Ті, хто мені допомагають, є моїми найкращими друзями.
Derjenige, der sie begleitet, heißt Tim.
Один із, хто супроводжує їх, називається Тім.
Der, der sie begleitet, heißt Tim.—-
Той, хто супроводжує їх, називається Тім.

—- – в тих випадках, де демонстративні займенники der, die, das і відносний займенник Relativpronomen мають однакову форму, буде використовуватись демонстративний займенник derjenige.

DERSELB- DERSELBE ТОЙ Ж САМИЙ / DIESELBE ТА Ж САМА / DASSELBE ТЕ Ж САМЕ

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
ders elbe dieselbe dasselbe dieselben
Родовий
Genitiv
desselben derselben desselben derselben
Давальни
Dativ
demselben derselben demselben denselben
Знахідни
Akkusativ
denselben dieselbe dasselbe dieselben
 • Цей демонстративний займенник складається з двох частин der + selbe .
  Перша частина відмінюється, як означений артикль, а друга, як – прикметник першої відміни.

  Демонстративні займенники derselbe, dieselbe, dasselbe також можуть використовуватися, як слово-артикль і як заміна іменника (займенника).

Артикль-слово
Artikelwort
Займенник
Pronomen
Er hat mir dieselbe Geschichte erzählt.
Він розповів мені таку ж історію.
Er hat mir dieselbe erzählt.
Він сказав мені те ж саме.
Wir haben immer dasselbe Problem vor einer Reise.
У нас завжди є однакова проблема перед поїздкою.
Wir haben immer dasselbe vor einer Reise.
Ми завжди маємо одне і те ж саме перед поїздкою.
 • Демонстративні займенники derselbe, dieselbe, dasselbe є синонімами – der gleiche, die gleiche, das gleiche. Обидва виражають ідентичність.
  Тільки якщо необхідно розрізняти ідентичність особи та ідентичність виду, не можуть використовуватись як синоніми.

Ідентифікація особистості Ідентифікація виду
Sie lesen dasselbe Buch.
Вони читають ту ж книгу.
Sie lesen das gleiche Buch.
Вони читають одну і ту ж книгу.
= Мова йде про книгу. = Мова йде про дві одинакові книги.
BEISPIEL

am selben Tag (= an demselben Tag) — в той же день (того ж дня)
an diesem selben Tag

DERLEI / DERGLEICHEN

ЦЕЙ ВИД / ТОЩО

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
derlei / dergleichen
Родовий
Genitiv
Давальний
Dativ
Знахідний
Akkusativ
 • Демонстративні займенники derlei і dergleichen також можуть використовуватися, як слово-артикль і як заміна іменника (займенника).

  Як Артиклі-слова вони є синонімами solch / derartig,  як займенники з – solch / so etwas.

Артикль-слово
Artikelwort
Займенник
Pronomen
Derlei Theorien habe ich schon gehört.
Я вже чув такі теорії.
Derlei habe ich schon gehört.
Я вже це чув.
Man weiß, dass dergleichen Traditionen in Europa üblich sind.
Відомо, що такі традиції є загальними в Європі.
Man weiß, dass dergleichen in Europa üblich sind.
Відомо, що такі є поширені в Європі.
Solche / derartige Theorien habe ich schon gehört.
Я вже чув такі теорії.
Solches / so etwas habe ich schon gehört.
Я вже чув щось подібне.

SELBST / SELBER

САМ

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
selbst / selber
Родовий
Genitiv
Давальний
Dativ
Знахідний
Akkusativ
 • Демонстративний займенник selbst чи selber стоїть за довідковим словом і виражайте те, що мається на увазі тільки в довідковому слові і нічого більше. В реченнях де вживається selbst, при розмові досить часто використовується – selber.

BEISPIEL

Ich war selbst / selber vollkommen überrascht.
Я був сам абсолютно здивований.
Eine bessere Welt ist möglich, aber wir müssen sie schon selbst / selber machen.
Кращий світ можливий, але ми повинні це зробити самі.
Wir müssen uns selbst / selber helfen.
Ми повинні самі собі допомогти.
Die Produktion selbst / selber ist erlaubt.
Сама продукція дозволена.
Die Leute müssen ihre Sachen selbst / selber tragen.
Людям доводиться носити свої власні речі.

BEISPIEL

Es ist wichtig, selbst / selber zu agieren.
Важливо діяти самостійно.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst / selber verschuldeten Unmündigkeit.
Просвітництво – це вихід людини з його власної незрілості.

Питальні займенники
Відносні займенники + Означальні підрядні речення