Project Description

ДАТИВНЕ (ДАВАЛЬНЕ) ДОПОВНЕННЯ

DATIV – ERGÄNZUNGEN

Є лише кілька дієслів Verben які використовують дативне доповнення Dativergänzung.
  • Тільки особи Personen або речі Sachen можуть бути дативними додатками Dativergänzung.

ПРИКЛАДИ ДІЄСЛІВ З ДАТІВ (ДАВАЛЬНИМ ВІДМІНКОМ)

VERBEN MIT DATIV

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД

Wem antwortet sie? — Кому вона відповідає?

Sie antwortet ihrem Vater.  Вона відповідає своєму батькові.

ihrem Vater дієслово antworten використовує давальне доповнення Dativ – Ergänzung
→ тут потрібно використати датів Dativ, навіть якщо це прямий об’єкт direkte Objekt.

Прийменники Präpositionen біля дативного доповнення Dativ – Ergänzung скасовують доповнення датів і формують власну прийменникову добавку präpositionale Ergänzung:
BEISPIEL

Sie antwortet auf die Frage ihres Vaters.  Вона відповідає на питання свого батька.

Ті дієслова Verben, які використовують давальне доповнення Dativ – Ergänzung, потрібно просто запам’ятати, оскільки немає загального правила Regel.

BEISPIEL

Die Frau hilft dem Mann.  Жінка допомагає чоловікові.
Ich glaube meinem Vater. — Я вірю моєму батькові.
Die Hose passt mir nicht. — Штани мені не підходять.

ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

WORTSTELLUNG

Нормальне декларативне речення Aussagesatz / основне речення Hauptsatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Ich glaube meinem Vater.
Я довіряю моєму батькові.
Meinem Vater glaube ich.
Моєму батькові довіряю я.

Питальне речення Fragesatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Glaube ich meinem Vater?
Довіряю я моєму батькові?

ПІДСУМОК

ZUSAMMENFASSUNG

  • Деякі дієслова Verben використовують датів додаток Dativergänzung.

  • Немає жодного правила з якими дієсловами потрібно використовувати давальне доповнення Dativergänzung.
    Потрібно просто вивчити дієслова, які вимагають використовувати давальний додаток Dativ – Ergänzung.

  • Прямий об’єкт direkte Objekt тоді буде вживатись в давальному відмінку Dativ.

  • Прийменники Präpositionen видаляють доповнення Ergänzungen, оскільки всі прийменники самі завжди визначають відмінок.
    Правило прийменників Präpositionen вище всіх інших правил.

Німецькі дієслова з називним відмінком