Project Description

Розділ: Дієслово – Verb

Німецькі модальні дієслова

Deutsche Modalverben

Що таке модальні дієслова?

Was sind Modalverben?

 • Є 6 модальніх дієслів Modalverben:

 • können могти;
  wollen хотіти (чогось дуже сильно);
  möchten хотіти;
  sollen повинен (рекомендація);
  müssen повинен (мусить);
  dürfen могти.

 • З модальними дієсловами Modalverben змінюється зміст висловлювання, але не сюжет. Тому що є різниця Unterschied, тільки в тому, що хтось повинен muss зробити і що хтось може kann зробити.

 • Модальні дієслова Modalverben зазвичай стоять з другим дієсловом (повним дієсловом Vollverb) і повинні бути відмінені konjugiert.

ПРИКЛАД

Ich kann kein Englisch sprechen. – Я не можу говорити англійською.
Ich darf keinen Alkohol trinken. – Я не можу (заборонено) пити алкоголь.
Ich muss heute nicht lernen. – Я не повинен сьогодні вчитися.
Ich will heute lernen. – Я хочу сьогодні вчитися.
Wir sollen in die Schule gehen. – Ми повинні йти до школи.

Порядок слів у реченні

Wortstellung

 • Модальні дієслова Modalverben майже завжди використовуються з другим дієсловом 2. Verb (повним дієсловом Vollverb).

 • Повне дієслово Vollverb тоді переходить на кінець речення, а модальне кон’юговане konjugiert дієслово тоді стає на другу zweite Position або першу позицію erste Position у реченні:

Перша позиція Position 1 Друга позиція Position 2   повне дієслово Vollverb в кінці
Er kann kein Englisch sprechen.
Kann er kein Englisch sprechen?

Особливості

 • Якщо головне дієслово Hauptverb очевидне offensichtlich і випливає з ситуації Situation, то воно часто опускається у розмовній мові Umgangssprache.

ПРИКЛАД

Kannst du Englisch (sprechen)? – Ти можеш англійською (говорити)?
Ich will ein Bier (trinken)! – Я хочу пиво (пити)!

 • У досконалих модальних дієсловах Perfekt НЕ використовується дієприкметник минулого часу Partizip 2 (Partizip Perfekt), але невизначена форма дієслова; інфінітив Infinitiv.

ПРИКЛАД

Er hat Englisch sprechen können. – Він був в змозі говорити англійською.
Sie haben auf dich warten müssen. – Вони повинні були чекати тебе.

Виняток: Модальне дієслово Modalverb само собою є повне дієслово Vollverb, але рідко selten, оскільки ми не завжди використовуємо форму минулого часу (претер, претерітум, минулий час) Präteritum.

ПРИКЛАД

Er hat Englisch gekonnt– Він був в змозі говорити англійською.

Реклама: