“ПАРТІЦІП (ПАРТІЦИП) ПЕРФЕКТ”

 • Він також служить для утворення досконалого або доконаного часу Perfekt, Плюсквамперфекту (передминулого часу) Plusquamperfekt; Майбутнього закінченого чи відносного часу Futur 2 і пасивного стану Passiv.

ВЖИВАННЯ ПАРТІЦІПА 2

VERWENDUNG

ВЖИВАННЯ, ЯК ПРИКМЕТНИКА:

VERWENDUNG ALS ADJEKTIV:

 • Партіцип 2 використовується як прикметник замість підмножини, якщо одна дія відбувалася перед іншою.

BEISPIEL

Er parkt jetzt das geputzte Auto.  Зараз він паркує вимитий автомобіль.

→ Першою дією erste Handlung було прибирання Putzen.
⇒ Другою дією zweite Handlung є паркування Parken.

Er hat das Auto geputzt. Er parkt das Auto jetzt.  Він вимив автомобіль. Тепер він паркує автомобіль.

ВЖИВАННЯ В ПЕРФЕКТ, ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ, ФУТУР ТА В ПАССІВ:

PERFEKT, PLUSQUAMPERFEKT, FUTUR 2, PASSIV

 • Досконалий або доконаний час Perfekt:

 • Du bist nach Hause gegangen.
  Ти пішов додому.

 • Плюсквамперфект (передминулий час) Plusquamperfekt:

 • Er war nach Hause gegangen.
  Він був пішов додому.

 • Майбутній закінчений чи відносний час Futur 2:

 • Bis morgen wird das Auto repariert sein.
  Завтра, автомобіль буде відремонтований.
 • Пасивний стан Zustandspassiv:

 • Das Fenster ist geöffnet.
  Вікно відкрите.

 • Пасивний процес або дія Vorgangspassiv:

 • Das Haus wird geputzt.
  Будинок прибирається.

УТВОРЕННЯ ПАРТІЦІПА 2

BILDUNG

РЕГУЛЯРНЕ УТВОРЕННЯ

REGELMÄSSIGE BILDUNG

 • Регулярні дієслова regelmäßige Verben  (в теперішньому відмінюванні Präsenskonjugation)

 • ge   +   Корінь дієслова Verbstamm  + -(e)t

  machen робитиgemacht зробив
  arbeiten  працюватиgearbeitet працював (Коли корінь дієслова закінчується на d/t)

 • Нерегулярні дієслова unregelmäßige / сильні дієслова starke Verben (в теперішньому відмінюванні Präsenskonjugation)

 • ge   +   Корінь дієслова Verbstamm + -en

  fahren  їхати gefahren їхав
  schlafen спатиgeschlafen спав

НЕРЕГУЛЯРНЕ УТВОРЕННЯ

UNREGELMÄßIGE BILDUNG

 • Змішані дієслова gemischte Verben

 • ge + Корінь дієслова в Präteritum + -t

BEISPIEL

bringen приносити →   gebracht приніс (Форма Prät.: brachte)

brennen горіти →   gebrannt горів (Форма Prät.: brannte)

kennen знати → gekannt знав (Форма Prät.: kannte)

Немає конкретного правила щодо того, які дієслова використовують версію Претерітума Präteritum. Ви повинні це знати. Але на перший погляд це складніше, ніж воно є на практиці, тому що ви будете використовувати дуже часто дієприкметник минулого часу Partizip 2.

ДІЄСЛОВА ЗІ ЗМІНОЮ ГОЛОСНОЇ

VOKALWECHSEL

 • Деякі дієслова змінюють голосний Vokal (a, e, i, o, u), коли утворюється Партіцип 2. Це, як правило, слова, які вже змінюють голосну в кон’югації теперішнього часу Präsenskonjugation. Крім того, подвійна голосна Doppelvokal ei в Партіцип 2 майже завжди змінюється на ie.
 • ge   +   Корінь дієслова зі зміною голосної Vokalwechsel  +  -en

BEISPIEL

helfen допомагати →   geholfen допоміг

nehmen брати → genommen взяв

schreiben писати → geschrieben написав

УТВОРЕННЯ В СКЛАДНИХ ДІЄСЛОВАХ

ZUSAMMENGESETZTE VERBEN

 • Утворення в роздільних дієсловах

 • trennbare Verben

 • Префікс Vorsilbe + ge + корінь дієслова + -t/-en

BEISPIEL

einschlafen засинати →  eingeschlafen заснув

aufräumen прибирати →   aufgeräumt прибрав

anbringen встановлювати  →  angebracht встановив

Дієприкметник минулого часу Partizip 2 головного дієслова Hauptverbs залишається незмінним!

 • Утворення в нероздільних дієсловах

 • nicht trennbare Verben

 • Префікс Vorsilbe  + корінь дієслова + -t/-en

BEISPIEL

besuchen відвідувати → besucht відвідав

verstehen розуміти → verstanden зрозумів

Тільки без префікса gePartizip 2 головного дієслова Hauptverbs залишається незмінним!

BEISPIEL

stehen стояти →  gestanden стояв (нормальне дієслово normales Verb)

aufstehen вставати → aufgestanden встав (роздільне дієслово trennbares Verb)

verstehen розуміти → verstanden  зрозумів (нероздільне дієслово untrennbares Verb)

Дієприкметник теперішнього часу
Дієприкметник як прикметник